Desatero rychlejšího a efektivnějšího učení

Nikdy není na škodu hledat nové cesty, jak se učit lépe a rychleji. Článek proto přichází s 10 tipy.

- Zlepšujte svou paměť. Začněte zdokonalováním své schopnosti soustředění. Vyhněte se také otrockému učení nazpaměť v krátkých časových intervalech. Učte se lépe strukturovat svůj studijní čas.

- Neustále se učte nové věci a zavádějte je do praxe. Jedna z nejefektivnějších cest k tomu, abyste se více naučili, je nepřestávat s učením. Stejně důležité je však uplatňovat nové znalosti v praxi.

- Učte se různými způsoby. Nedržte se jen jedné metody. Hledejte cesty, jak do učení zapojovat všechny smysly.

- Učte druhé. Sami si lépe zapamatujete nové poznatky, budete-li je předávat druhým lidem. Opakujte, co jste se naučili, vlastními slovy.

- Zdokonalujte se ve věcech, které již znáte. Sbírejte nové informace k tématům, s nimiž jste se seznámili již v minulosti.

- Získávejte praktické zkušenosti. Neomezujte se jen na čtení knih nebo návštěvu přednášek. Nové věci si zkoušejte v praktickém životě.

- Hledejte odpovědi. Nejde jen o to, abyste si nové věci zapamatovali. Zajímejte se o jejich podstatu a hledejte odpovědi na otázky, které vás v té souvislosti napadají.

- Zjistěte, jak se vám učí nejlépe. Všímejte si návyků, které uplatňujete při učení a ujasněte si styl, který vám vyhovuje.

- Testujte se. Testy vám pomohou lépe si zapamatovat nové věci. Výzkumy ukazují, že v tom mohou být i úspěšnější než samotné získávání informací.

- Nedělejte více věcí najednou. Multitasking má negativní vliv na efektivitu učení. Soustřeďte se proto vždy jen na jednu věc.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR