Desatero úspěšného vzdělávacího programu

Kolik peněz jste investovali do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, aniž by to přineslo očekávaný výsledek? Nejste sami, komu se nedaří. Skutečná změna chování zaměstnanců je dlouhodobý a složitý proces. Článek proto přináší deset tipů, jak vytvořit program, který zefektivní vzdělávání ve vaší organizaci.

- Ujistěte se, že váš problém potřebuje školení. Analyzujte své potřeby a dovednosti, abyste mohli určit, zda příležitost nebo problém, před nímž stojíte, vyřeší školení.

- Vytvořte kontext pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Informujte zaměstnance, jaké dovednosti, zdokonalení či informace jsou potřeba. Ujistěte se, že chápou propojení těchto potřeb s jejich pracovními úkoly a lepším fungováním celé firmy. Důležité je také ocenění za úspěšné zvládnutí školení.

- Poskytujte školení skutečně zaměřené na konkrétní požadovanou dovednost. Hledejte dodavatele, který vám svou nabídku upraví na míru, nebo využijte vlastních zdrojů. Je neefektivní vyslat zaměstnance například na obecný kurz komunikace, když se potřebuje naučit, jak konkrétně poskytovat zpětnou vazbu.

- Upřednostňujte vzdělávání s měřitelnými cíli a specifickými výsledky. Ujistěte se, že povede k osvojení konkrétní dovednosti, abyste věděli, co můžete očekávat.

- Informujte zaměstnance, co přesně bude školení zahrnovat. Předem mu vysvětlete, co se od něho očekává. Zbavíte jej tím strachu z neznámého a bude se moci lépe soustředit.

- Vysvětlete zaměstnanci, že školení je jeho zodpovědnost a je třeba brát je vážně. Měl by se dobře připravit, aktivně účastnit a poté uplatňovat nové poznatky v praxi.

- Ujistěte se, že školení zahrnuje přípravu. Čtení či cvičení před lekcí pomáhá ušetřit čas a zvýšit soustředění.

- Seznamte s obsahem školení vedoucí pracovníky. Budou pak moci lépe připravit pracovní prostředí na uplatňování nových dovedností.

- Vyškolte vedoucí pracovníky pro jejich roli ve vzdělávacím procesu. Nepředpokládejte automaticky, že budou vědět, jak efektivně využít školení zaměstnanců. Můžete

- Požádejte vedoucí pracovníky, aby se před školením sešli se zaměstnanci. Diskutujte o všem, co může před školením pomoci. Podpořte účastníky a upozorněte na možné překážky.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR