Deset dobrých důvodů, proč se celý život vzdělávat

Každý dnes tvrdí, že celoživotní vzdělávání je prospěšné. Je to asi stejně často opakovaná věta, jako „je dobré užívat vitamíny“. Rozhodně však neuškodí trochu více motivace. V článku je popsáno deset důvodů, proč by se měl člověk stále vzdělávat. Zde je jejich shrnutí:

1. Díky novým znalostem se zaměstnanec udrží na své pozici, případně postoupí v kariéře. Je jen málo oborů, které by se soustavně neměnily a nevyžadovaly další přeškolování zaměstnanců. Někteří pracovníci, kteří již mají osvědčení, musí absolvovat další kurzy, aby si toto osvědčení obnovili.
2. Čím vzdělanější člověk je, tím více si důvěřuje a je pravděpodobnější, že se ve své kariéře dostane na vyšší pozici. S tím souvisí také zvýšení platu.
3. Dnes je k dispozici mnoho nových nástrojů, například E-learning. Vzdělávací instituce také nabízejí stále více studijních programů pro dálkové studium a studium při zaměstnání. Člověk se může vzdělávat i sám – například četbou vhodných materiálů.
4. Zaměstnavatelé obvykle další studium svých zaměstnanců podporují, například formou finančních příspěvků.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning