Deset kroků k firemnímu programu smíšeného učení

Programy smíšeného učení (blended learning) mohou hrát klíčovou roli ve snižování nákladů na vzdělávání zaměstnanců. Mohou také vzdělávání urychlit a zpřístupnit širšímu publiku. To vše je v současném ekonomickém klimatu důležité. Článek shrnuje deset rad, jak takový program vytvořit.

- Propojte vzdělávací cíle. Vytvořte silný projektový tým s podporou nejvyššího managementu, abyste se ujistili, že vzdělávací cíle vaší organizace a individuálních zaměstnanců jsou propojeny. Zapojte zástupce cílové skupiny i liniové manažery.

- Měřte úspěch. Na začátku si stanovte měřítka návratnosti investic z hlediska celé organizace i jednotlivých zaměstnanců. Pomůže vám to dokázat, že vzdělávání zaměstnanců patří mezi konkurenceschopné obchodní nástroje.

- Zajistěte řízení zaměstnanci. Učící se zaměstnanec by měl být v srdci veškerých vzdělávacích aktivit. Každý jednotlivec by měl vědět, kam se jeho vzdělávání ubírá, kde je nyní a kde potřebuje být, aby dosáhl svých osobních i firemních cílů.

- Zapojte zaměstnance. Vyberte vzdělávací prostředí, které je vhodné pro vaše zaměstnance. Musí je stimulovat, zapojovat jejich smysly. Ujistěte se také, že obsah vzdělávání je relevantní a přizpůsobený pracovní realitě a výzvám každého zaměstnance.

- Používejte různé vzdělávací vstupy. Pamatujte si, že smíšené učení není jen kombinace elearningu a tradičního školení. Jde o celé spektrum vzdělávacích nástrojů vhodných pro firmu i jednotlivce.

- Integrujte všechny prvky. Ujistěte se, že všechny prvky vašeho programu – výběr před začátkem kurzu, elearning a další smíšené vzdělávací aktivity, živé vzdělávací aktivity a aktivity následující po skončení kurzu – jsou vzájemně propojeny svým obsahem a tématy. Každý prvek by měl být schopen fungovat sám o sobě, ale zároveň být i součástí širšího vzdělávacího kontextu.

- Soustřeďte se na rozvoj dovedností. Smíšené učení je vysoce efektivní pro osvojování abstraktních dovedností a jejich aplikaci v praxi. Rozvoj manažerských dovedností, řízení změn, vyjednávání, prodej či zlepšování vztahů se zákazníky jsou proto ideálními disciplínami pro smíšené učení.

- Zaveďte pružný přístup. Pravidelná zpětná vazba – formální i neformální – a ochota upravovat programy pomůže zajistit vyšší angažovanost zaměstnanců a míru dosahování firemních cílů.

- Technologie musí vzdělávání umožňovat, nikoli řídit. Technologie, které budete používat, by měly být uživatelsky příjemné a vhodné pro cílové publikum z hlediska své funkčnosti, interaktivity a jednoduchosti použití. Ujistěte se, že vaše vzdělávací programy řídí lidé, nikoli technologie.

- Vytvořte třístrannou smlouvu. Smíšené učení funguje nejlépe, pokud je smlouvou mezi dodavateli vzdělávání, interními zaměstnanci odpovědnými za vzdělávání a zaměstnanci, kteří se budou vzdělávat. Takové partnerství nejlépe zajistí osobní, relevantní a maximálně hodnotné vzdělávání.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone