Deset rad, jak zvýšit návratnost investic do vzdělávání zaměstnanců

Investice do vzdělávání zaměstnanců stoupají. Například v USA na ně zaměstnavatelé v minulém roce vynaložili 51 miliard dolarů, což odpovídá průměrným 955 dolarům a 32 hodinám formálního školení na zaměstnance. Článek přináší deset rad, jak maximálně využít investic do vzdělávání zaměstnanců.

- Nejprve proveďte analýzu svých vzdělávacích potřeb, abyste zajistili potřebné školení pro vyřešení určitého problému nebo využití určité příležitosti.

- Pokud je školení potřeba, rozhodněte, kde začít. Školení často začínají o úroveň níže, než by měla. Když například školíte supervizory, aby dokázali lépe využívat interpersonální dovednosti, ale jejich manažeři tyto dovednosti nemají, je jen malá pravděpodobnost, že budou supervizoři moci nové dovednosti uplatňovat.

- Zapojte zaměstnance dříve, než školení začne. Sejděte se s nimi, abyste mohli diskutovat o důvodech, cílech a výsledcích plánovaného školení. Sdílení kontextu školení pomáhá pochopit jeho propojení s organizačními cíli.

- Ujistěte se, že vaše pracovní prostředí podporuje vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Účastníci školení by měli cítit podporu shora a vidět, jak jim může pomoci.

- Zajistěte školení ve firemním čase. Účastníci by měli vědět, že vzdělávání je stejně důležité jako firemní produkce. Pokud po nich budete vyžadovat, aby chodili na školení brzy ráno nebo zůstávali po práci, dáte tím najevo, že jejich rozvrh dne vás nezajímá.

- Poskytujte školení v menších dávkách. Umístění účastníků do jedné místnosti s projektorem a hyperaktivním školitelem na týden po osmi hodinách denně bude pro ně spíše za trest a nic si z toho neodnesou. Školení v menších blocích je mnohem produktivnější.

- Rozdělte školení správně i časově. Patnáctihodinový trénink je například ideální rozdělit do pěti tříhodinových bloků, z nichž každý de bude konat jednou týdně.

- Poskytujte studijní materiály. Podpůrné materiály, jako jsou manuály, softwarové nástroje, grafy apod. poskytují účastníkům školení důležité zdroje pro osvojení nových dovedností.

- Podporujte s koučujte zaměstnance během tréninku. Úkolem manažera právě rozvíjeného zaměstnance je plně mu pomoci a adaptací nových dovedností. Je třeba odstraňovat překážky a oceňovat postup.

- S koučinkem pokračujte i po skončení školení. Manažeři by měli i poté pomáhat zaměstnancům s novými dovednostmi v každodenní práci a podporovat jejich morálku.

-kk-

Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group