Dobrý školitel je když...

Dobré školení vyžaduje oddanost rozvoji dovedností. Vzdělávání dospělých má větší šanci na úspěch, vede-li je kompetentní školitel. Ten by měl disponovat následujícími kvalitami.

- Trpělivost. Dobrý školitel musí být velmi trpělivý. Jeho svěřenci totiž bývají často frustrováni novými koncepty a potřebují, aby jim informace byly předávány způsobem, který je podpoří a překoná jejich blok k učení.

- Jednoduché vysvětlování. Dobrý školitel umí představovat nové koncepty tak, že postupuje od základních informací k detailům.

- Aktivní učení. Dobrý školitel hledá způsoby, jak prezentovat nové koncepty tak, aby je účastníci poznávali prostřednictvím vlastního objevování a praxe. Využívá diskuse, kvízy, hry, případové studie, simulace, brainstorming apod.

- Kreativní přístupy. Dobrý školitel nabízí různé vzdělávací postupy vzhledem k různým stylům učení svých svěřenců.

- Přijímání jiných názorů. Dobrý školitel zůstává neutrální a podporuje diskuse, které odhalí pro a proti předkládaných konceptů. Rasismus, nenávist nebo ignorace nemá v učebně místo. Zároveň netoleruje neetické chování.

- Širší perspektiva. Dobrý školitel umí propojit jednotlivé koncepty s širší perspektivou, aby všichni pochopili, jak do ní zapadají.

- Motivace k učení. Dobrý školitel je z části povzbuzovačem a z části koučem. Umí motivovat pomocí povzbuzování a podpory.

- Zajištění příjemného, bezpečného prostředí. Dospělí lidé, kteří se chtějí vzdělávat, potřebují mít ze své učebny (tradiční nebo virtuální) pocit bezpečného místa pro vyjadřování svých názorů a kladení otázek. Uzavřené a nekomunikativní prostředí neuspěje.

- Příprava. Jen organizovaný školitel si může získat okamžitý respekt. Přicházet včas a předkládat lekce připravené na míru publiku je samozřejmostí.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101