Dokážete připravit své zaměstnance na těžké časy?

Každému vůdci se může stát, že bude muset propustit i hodnotné zaměstnance. Pak může mít špatný pocit z toho, zda tito lidé najdou jiné dobré uplatnění. Nabízí se tedy otázka: Dokážete připravit své zaměstnance na těžké časy?

Zaměstnancům byste měli pomoci objevit jejich talent a hodnoty, které jim přináší. Ať už u vás zůstanou, nebo odejdou a stanou se podnikateli či zaměstnanci konkurence, znalost jejich talentů je pro vás velmi cenná. Při práci pro vaší organizaci budou přinášet lepší výsledky. Budete-li je muset propustit, budou alespoň lépe připraveni na úspěch jinde.

- Objevte jejich talenty. Vyzvěte zaměstnance, aby s vámi sdíleli pracovní zkušenosti, které je baví a mají z nich dobrý pocit. To je oblast jejich talentu, ve které dokáží přinášet největší hodnoty.

- Zacilte jejich silné stránky. Pomozte jim, aby se soustředili na své silné stránky a využívali své dovednosti. Požádejte je, aby určili projekty, v nichž mohou nejvíce přispět. Sami si tak uvědomí, čemu se věnovat.

- Sdílejte silnou zpětnou vazbu. Komunikujte a ukazujte zaměstnancům, kde jejich silné stránky pomáhají. Pomozte jim vidět vliv jejich talentu na ostatní a na projekty.

- Podporujte týmovou práci. Podporujte zaměstnance v tom, aby spolupracovali s lidmi s jinými talenty. Týmová práce je v současném pracovním světě stěžejní.

- Sdílejte úspěchy. Vyzvěte zaměstnance, aby sdíleli své úspěchy. Podporujte je v tom, aby otevřeně mluvili o zlepšení služeb a obchodních výsledků. Pomůžete jim tak komunikovat o jejich hodnotě a „vyčnívat z davu".

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher