E-learnig na více způsobů

E-learning je bezpochyby rozmanitá učební metoda. Kromě těch úplně základních vzdělávacích technik nabízí individuálním studentům různé metody učení. První z nich je **Výukový program**, který představuje jednu z nejstarších a nejužívanějších metod. Je to vlastně jakýsi elektronický obraceč stran, uživatel v něm pouze listuje a nemá žádnou jinou možnost interakce. Aby byl takový program pro studenta přínosem, musí mu nabízet srozumitelnou učební látku a možnost procvičování získaných znalostí.

Druhý způsob e-learningu se jmenuje **Simulace**. Jak už napovídá název, vzdělávání se odehrává v prostředí simulovaného pracoviště. Úspěšné získávání nových dovedností zde zcela závisí na úrovni prezentace virtuální reality. Nabízí studentům praktické zkušenosti a neocenitelnou možnost zpětné vazby. Využívá se ho pro kancelářské profese, zejména však pro piloty a podobná zaměstnání.

Třetí možnost, kterou e-learning nabízí je vzdělávání pomocí **Systémů podpory elektronické činnosti (EPSS)**. Jedná se vlastně o opak výukových programů. Systémy EPSS dávají uživateli možnost plnit příslušný úkol, kdykoli sami chtějí. Nabízejí mu mimo jiné i možnost pomoci. Příkladem takového systému je Nápověda v aplikacích Microsoft Office.

**Instruktážní hry** jsou typem e-learningu číslo čtyři. Hry v učení velmi pomáhají. Snižují studentovo napětí a zvyšují jeho zájem, pomáhají mu v soustředění, nabízejí ocenění jeho snah. Jsou jednoduše výbornou motivační technikou, proto je o ně v současnosti v řadách manažerů stále větší zájem.

Mezi další způsoby učení, které e-learning nabízí patří testy, vedení záznamů nebo poradenství. Všechny výše zmíněné metody lze za účelem zvýšení efektivity studia samozřejmě kombinovat.
Zdroj: E-Learning Guru - informační zdroj o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-Learning Guru