E-learning jako cesta ke kvalitní pracovní síle

Zaměstnanci jsou skutečnou hybnou silou každého podniku. Veškerá produkce, výrobky i vztahy se zákazníky a obchodními partnery, jsou výsledkem jejich jednání. Proto je nutné poskytnout jim takové podmínky, aby jejich výkonnost byla co nejvyšší. Moderní ekonomika znalostí vyžaduje schopnost sdílení poznatků s kolegy ve virtuálních týmech, spolupráci v celosvětové síti.

E-learning je technologií, jež toho umožňuje dosáhnout – naplnit schéma nazývané Human Value Cycle: nábor, zhodnocení schopností, výcvik, certifikace a následné udržení pracovníka ve společnosti. Je nutno nesoustředit se jen na špičkové manažery – hospodaření firmy je výslednicí činnosti všech jejich členů. Nový přístup však vyžaduje patřičné technické zázemí, určité změny v řízení a přijetí strategie mobilní komunikace.

Nová filozofie může přinést až padesátiprocentní nárůst výkonu, značné snížení absence a fluktuace a zvýšení hodnoty společnosti na trhu. Nezapomeňme však, že produktivita je ovlivněna například i dostupnými IT technologiemi či marketingovými aktivitami firmy. Samotný E-learning jako technologie však neznamená nic, není-li současně přítomna patřičná firemní kultura a prostředí ve spojení s dalšími strategiemi.

**Datum vydání: V/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher