E-learning: pro a proti

E-learning se velmi rychle rozvíjí a přináší spoustu výhod. Nahradí však jednou počítače člověka docela? Zatím tomu tak není, je tedy třeba vědět o jeho výhodách a nevýhody se snažit minimalizovat. Mezi jeho největší výhody nesporně patří orientace na široké publikum, snížení nákladů na publikování a distribuci materiálů, nezávislost na lidském učiteli, možnost preferenčního výběru témat, porozumění počítačům. E-learning je v podstatě způsob učení orientující se na maximální počet lidí pomocí maximálního počtu způsobů učení, výběru témat a uspokojování potřeb jednotlivců.

Organizacím a školitelům tato metoda přináší zejména snížení celkových nákladů. Studujícím pak časovou nezávislost, příležitostnou interaktivitu, důvěru ve studijní materiál poskytovaný odborníky. Nevýhody, které z e-learningu plynou pro organizace zahrnují technické problémy, nedostatek odborníků, nemožnost vyhovět všem (z hlediska demografie, psychologie apod.). Pro studujícího je technická stránka věci nevýhodou též. Větším problémem se ale zdá být nepřenosnost studijního materiálu či ztráta sociálních a kulturních vazeb.

Konkrétní výhody a nevýhody e-learningu samozřejmě závisí na vybraném programu, klíčových uživatelích, organizaci, kultuře. Stále je však rychle se rozvíjející metodou a v budoucnosti bude jistě hrát svou roli.

Zdroj: E-Learning Guru - informační zdroj o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-Learning Guru