E-learning v roce 2006

eLearn Magazine sleduje svět on-line vzdělávání posledních pět let a zaznamenal řadu výrazných změn. V roce 2002 například nikdo neočekával soudobou popularitu podcastingu nebo blogování. Velká pozornost se doposud věnovala vytváření a rozšiřování obsahu, zatímco kvalita vzdělávací zkušenosti zůstávala stranou. Šéfredaktorka Lisa Neal se proto domnívá, že v roce 2006 si lidé více uvědomí, že i ta nejnovější technologie je jenom prostředníkem. Nové technologie mohou uspět jen tehdy, pokud pravdu pomohou lidem se vzdělávat. Článek shrnuje další předpovědi ohledně rozvoje e-learningu v letošním roce od předních světových odborníků.

Richard E. Mayer z Kalifornské univerzity například doufá ve zkvalitnění výzkumu e-learningu, stavění e-learningových prostředí na odborných výsledcích a vědeckých teoriích učení. Rok 2006 by neměl být nijak revoluční, ale ve znamení přirozeného vývoje. Podle Raye Schroeder a z University of Illinois zaznamenáme převážně velký o rozvoj mobilních zařízení a m-learningu. Stephen Downes z Kanadského národního výzkumného úřadu vidí zase rok 2006 jako rok videa.

Mark Oehlert z amerického MASIE Center, zabývajícího se výzkumem vztahu technologií a vzdělávání, připomněl důležitost zavedení pevných standardů ve vzdělávacích technologiích. Masaaki Kurosu z japonského Národního institutu multimediálního vzdělávání považuje za důležité, aby v letošním roce vznikl portál integrující vzdělávací software v přehlednější a ucelenější formě než vyhledávače. Tento názor podpořil i Matthew Pittinsky z americké společnosti Blackboard Inc., když hovořil o propojení vzdělávacích prostředí.

Nové technologie přinesou i nové přístupy a možnosti instruktorů. Audio a video se stane běžnější součástí e-learningových kurzů. Tak to alespoň vidí Curtis J. Bonk z Univerzity v Indianě. Další odborníci hovoří o rozvoji technologií pro spolupráci dostupných kdykoli a z jakéhokoli zařízení. Ten by měl přispět zejména k posílení firemního elektronického vzdělávání.

-kk-

Zdroj: E-learning Magazine - Vše o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-learning Magazine