Efektivní přístup k firemnímu školení

Je vaše oddělení součástí rozvíjející se nebo měnící se organizace? Zjišťujete, že vašim zaměstnancům chybí některé důležité znalosti a dovednosti? V tom případě potřebujete zpracovat výcvikovou strategii či plán na vytvoření tréninkového oddělení. Pokud začnete správně, i další úkoly budou jednodušší. Nejdříve byste měli zhodnotit finanční efektivitu tréninku. Pokud školíte distributory, obchodní zástupce či dealery, zhodnoťte nejprve rozdíl mezi výsledky jichž dosahují zaměstnanci neškolení a ti, kteří tréninkem prošli.

V případě, že jsou vaše vzdělávací aktivity zaměřeny na strukturu organizace (například oblast personalistiky), může být získání informací, které by umožňují posoudit finanční stránku věci, o něco těžší. Jako v předchozím případě je však nutno konkretizovat výdaje spojené s příslušnými procesy. Nepoužívejte slova trénink, výcvik (pokud nejde skutečně o výcvik určitých technik) - řada lidí jej má spojeno s nudnými a promarněnými hodinami. Můžete zkusit názvy typu Středisko dovedností, Kurz obchodního mistrovství apod.

Přiměřená opatrnost je v této oblasti nezbytná - před spuštěním projektu se ujistěte o jeho skutečné potřebnosti, proveďte si průzkum, zda je školení řešením situace. Špičkový management by měl být na vzdělávacím programu zainteresován a podporovat jej. Měli byste znát názor vedení na rozdělením prostředků a rozpočtem - školící středisko není ziskovou částí firmy. Dále: Jakým způsobem budou posuzovány výsledky, budou manažeři ochotni udělat si čas na studenty atd.? To je začátek - na dobrých výsledcích se podílejí samozřejmě další faktory - vhodné metody výuky, podnikové standardy a j.

**Datum vydání: VII/2002**

Zdroj: Osar Consulting - management, vzdělávání, IT, technologie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Osar Consulting