Elektronická revoluce ve vzdělávání začala

Jaké elektronické nástroje vzdělávají zaměstnance společností ČEZ, Česká spořitelna, Coca-Cola nebo Vodafone? A slouží tyto nástroje pouze ke vzdělávání? Na tyto otázky se zaměřil letošní, v pořadí již třináctý ročník konference E-learning forum 2013, jehož snahou bylo upozornit na skutečnost, že informační a komunikační technologie dnes již běžně vstupují do celého vzdělávacího procesu ve firmě – od identifikace vzdělávacích potřeb k vlastnímu vzdělávání a hodnocení jeho výsledků až po organizaci souvisejících personálních procesů.

Konference, která proběhla 16. května v Hotelu Barceló v Praze, potvrdila, že se ve firmách rozvíjí vzdělávání na principu spolupráce a sdílení znalostí prostřednictvím interních sociálních sítí a mobilních technologií. Sílí také trend online vzdělávání v reálném čase prostřednictvím tzv. webinářů a trend sebevzdělávání neboli selfelarningu.

Konferenci zahájila Monika Barton, která působí na VŠE v Praze a Southern Institute of Technology Nový Zéland a v poslední době se velice intenzivně věnuje heutagogice. Heutagogiku neboli svobodu v učení na základě vlastní motivace a volby rozvojových metod představila jako silný směr dalšího vývoje vzdělávání ve firmách.

 

Trendy v e-vzdělávání z pohledu České spořitelny

Zástupkyně HR České spořitelny Veronika Račmanová a Anna Knotková spolu s ředitelem odboru interní komunikace Janem Vyšehradským představili na konferenci proces, jímž firma prošla od klasického e-learningu až k interní sociální síti Včelín. Včelín, který v České spořitelně funguje od prosince 2012, slouží nejen jako vzdělávací a sebevzdělávací nástroj, ale především jako nástroj interní komunikace. Kromě profilů zaměstnanců, diskusních skupin a odborných článků obsahuje například i sekci „Nápadník“, v níž mohou zaměstnanci předkládat zlepšovací návrhy.

E-nástroje v systému vzdělávání ČEZ

Manažer útvaru rozvoj lidských zdrojů společnosti ČEZ Kiril Ribarov představil historii elektronického vzdělávání, která se v ČEZu píše od roku 2007. V současné době má ČEZ k dispozici 128 e-learningových modulů, které slouží především pro zabezpečení školení plošných mandatorních kvalifikací. „Víme, jak pracovat s měkkými dovednostmi, videi, animovanými scénkami, webináři, blended programy a podobně. Právě teď je však před námi další křižovatka možností…“ uvedl Kiril Ribarov. ČEZ se chce dále ubírat cestou e-talent managementu.

Využití e-learningu ve společnosti Coca-Cola

Elektronické nástroje pro talent management jsou velmi aktuální otázkou také pro společnost Coca-Cola. Na konferenci o nich hovořila Tereza Rakoušová, Talent Management Specialist Coca-Cola HBC pro Českou republiku a Slovensko. Shrnula, že e-learning pomáhá Coca-Cole ve třech rolích: 1) jako pomoc při implementaci nového systému hodnocení zaměstnanců, 2) jako podpora stmelení talentových skupin a 3) jako rozvojový nástroj nejen pro talenty.

O trendech elektronického vzdělávání ve svých společnostech dále hovořily specialistky rozvoje a vzdělávání z Vodafonu Vanda Binderová a Jaroslava Egedová nebo vedoucí personálního oddělení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Věra Dřevíkovská.

Selflearning - moderní a rychlý způsob sebevzdělávání zaměstnanců

Velká pozornost byla věnována také tématu sebevzdělávání neboli selfelarningu, které z elektronické formy vzdělávání přirozeně vyplývá. Jako odborník na toto téma vystoupil Ludvík Eger z Katedry andragogiky a personálního řízení FF UK nebo Bohumil Havel, manažer projektů společnosti PragoData Consulting, který představil nové trendy ve využití populárního nástroje Moodle.

Michal Kankrlík a Tomáš Pospíchal ze společnosti Ivitera seznámili posluchače s online sebevzdělávacím projektem www.selflearning.cz, který funguje na principu monitoringu stovek předních internetových zdrojů z oblasti osobního i profesního rozvoje. Pro vzdělávání svých zaměstnanců jej využívají společnosti ČEZ, RWE, VZP, Komerční banka a řada dalších. „Stačí, když si několikrát v týdnu přečtete články, které vás zaujmou, a během několika měsíců se výrazně zlepší vaše orientace v dané problematice,“ shrnul Michal Kankrlík.

Konference, kterou tradičně pořádají vzdělávací společnosti 1. VOX a SEMIS, pokračovala workshopy na téma jak dělat webináře a jak zavádět e-learning v menších organizacích. Prezentace a další materiály jednotlivých vystupujících naleznete zde: http://www.e-univerzita.cz/program-konference-e-learning-forum

-kk-