EU nabízí finance na rozvoj lidských zdrojů

Evropská unie nabízí českým firmám několik programů pro pomoc při rozvoji zaměstnanců. Podstatnou část tvoří prostředky z Evropského sociálního fondu. Přišel čas, kdy o ně lze požádat.

Na nastávající programové období v letech 2007 až 2013 získalo Ministerstvo práce a sociálních věcí z Evropského sociálního fondu přes 1,8 miliardy eur na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Firmy by měly dobře zvážit, zda jsou schopny požádat o granty samy, nebo využijí specializované agentury.

Pro firmy, které žádají o grant poprvé, je výhodnější spolupráce a agenturou. Konzultantské spolčenosti vědí lépe, jak vyplnit formuláře. Firmy s dostatečným finančním zázemím mohou projekt zahájit samy a zpětně požadovat vyčerpané finance po poskytovateli grantu. Druhou možností je zálohové vyplácení, kdy firma obdrží zálohu na otevření projektu.

Postup podávání žádostí naleznete v Příručce pro žadatele na www. esfcr.cz. Žádost se zasílá po vyhlášení výzvy na webových stránkách Evropského sociálního fondu.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz