Firemní programy pomáhají shazovat kila

Firemní programy pro zlepšení zdraví efektivně pomáhají zaměstnancům hubnout. Ukázal to alespoň výzkum lékařské fakulty University of Cincinnati, který shrnul 11 studií prováděných od roku 1994. Většina zkoumaných programů zahrnovala vzdělávání a poradenství v oblasti zdravé výživy a zvyšování tělesné aktivity.

Dále se jednalo o zhodnocení zdravotních rizik a laboratorní práce. Byly zaznamenány i případy cvičení na pracovišti a úpravy jídelníčku ve firemní jídelně. Zkoumané programy trvaly minimálně osm týdnů a zahrnovaly zaměstnance od 32 do 52 let.

Průměrný účastník zkoumaných programů zhubl o 2 až 14 liber. Jako nejefektivnější se ukázaly programy, které zahrnovaly přístup tváří v tvář nejméně jednou měsíčně. Nejisté však zůstává to, zda si zaměstnanci svou nižší váhu udrží i po skončení programu.

Firemní programy pro zlepšení zdraví každopádně nabízejí zaměstnavatelům jedinečnou příležitost bojovat proti obezitě dospělých, která má stále větší podíl na nákladech, které zaměstnavatelé vydávají za péči o zaměstnance. Největší výhody představuje podpora kolegů a možnost vzdělávat se o zdravé výživě a cvičení.

-kk-

Zdroj: WebMD Health - přední americký portál věnovaný ochraně zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje WebMD Health