Genderové rozdíly v celoživotním vzdělávání

Ženy jsou více zapálené do učení a osvojování nových dovedností než muži. Ukázal to alespoň výzkum britské organizace Learning and Skills Council (LSC). Účast dospělých mužů na dalším vzdělávání podle něj klesá, zatímco u žen roste.

84 % žen uvádí pocit, že další vzdělávání a dovednosti jim dávají výhodu v zaměstnání. 60 % žen aktivně hledá rady ohledně svých dovedností u kolegů, zatímco totéž dělá jen 50 % mužů.

Behaviorální psycholožka Linda Papadopoulosová vysvětluje, že role britských mužů a žen se vyrovnávají. Ženy totiž více prosazují svou nezávislost doma i v práci. Muži naopak méně vyhledávají pomoc, ať už v otázce vzdělávání a rozvoje, tak například u lékařů.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone