Hledači talentů

Hledači talentů

Podle Kevina Wheelera, bývalého personálního viceprezidenta společnosti Charles Schwab a současného prezidenta Global Learning Resources, budou muset všechny společnosti v budoucnu mít svého „ministra talentu“. Wheeler se často setkává s problémem, jak má personalista kontrolovat podobu a charakter týmu, když musí neustále reagovat na nedostatek talentů a pracovní přetížení. Zaměstnavatelé mají tři možnosti – importovat talenty, exportovat práci nebo rozvíjet talenty. První možnost je drahá, druhá poskytuje manažerům malou kontrolu nad každodenní prací a třetí reprezentuje dlouhodobou investici do vzdělávání, výcviku a uchování.

Wheelerovo řešení se jmenuje Greater Education Effort (větší vzdělávací úsilí) a prosazuje, aby společnost najala a ustanovila vedoucí vzdělávání, jakési ministry talentu a zahradníky pečující o lidi, kteří budou odpovědní specificky za získávání, rozvíjení, vzrůstání a rozmisťování talentů. Wheeler pobízí podniky, aby přemýšlely mimo tradiční hranice HR, usiluje o to, aby náborový proces byl proaktivní, nikoli reaktivní. Personalisté by měli získávat a připravovat talenty strategicky pro růst a změny v podnicích. Měli by se ptát: „Jak mohu své společnosti pomoci dosáhnout jejích obchodních cílů prostřednictvím jejích lidí? Koho přesně potřebujeme? Najdeme ho uvnitř podniku nebo venku? A kolik to bude stát?“
-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company