Hříchy při startu nového začínajícího manažera

Vytisknout

V praxi se na pracovištích často můžeme setkat se situacemi, kdy je třeba uvést do funkce nového manažera. Novým manažerem se může stát vhodný kandidát vybraný z kolektivu spolupracovníků, nebo přemístěný z jiného oddělení stejné organizace, anebo manažer, který nastoupil z jiné společnosti. Za nového manažera můžeme považovat vedoucího s krátkodobou manažerskou praxí, který dosud nemá zakořeněné pevné manažerské návyky.

Kde děláme časté chyby?

Hříchy personalistů při startu nového manažera:

 • Častá neexistence koncepce a systému rozvoje nových začínajících manažerů, vedoucích týmů, nových mistrů.

 • Vysílání nových manažerů na interní/externí školení manažerských dovedností až v situaci, kdy jsou již zřejmé potíže s vedením lidí a je třeba dosáhnout změny a nápravy.

 • Předpoklad, že každý nadřízený manažer je plně kompetentní v rozvoji manažerských dovedností nového podřízeného manažera.

 • Podceňování vlivu působení liniových manažerů na výsledek, motivaci a chybovost podřízených výkonových pracovníků a specialistů.

Hříchy nadřízených manažerů při startu nového podřízeného manažera:

 • Manažerský předpoklad, že nového manažera zapracuje na novou funkci někdo z HR oddělení.

 • Předpoklad, že se nový manažer vše naučí samostatně (buď na to má nebo nemá...).

 • Předpoklad, že externí či interní školení zajistí samo o sobě rozvoj veškerých potřebných manažerských znalostí a dovedností bez účasti a podpory nadřízeného.

 • Nedostatečná komunikace s novým manažerem, nedostatek času věnovaného vysvětlování a vyjasňování vzájemných očekávání, nezájem o práci nového manažera a jeho problémy

 • Nedostatek zpětné vazby na nové činnosti manažera.

 • Nedostatek pomoci s hledáním priorit práce nového manažera a malá pomoc s plánováním manažerské práce.

 • Nedostatečně definované pravomoci a odpovědnosti nového manažera.

 • Obcházení liniového vedení a komunikace podřízeného manažera - přímé zásahy a zadávání úkolů podřízeným nového manažera.

 • Vyžadování náročné stejné operativy a specializace v původním rozsahu, jako před vstupem na novou manažerskou pozici.

 • Očekávání rychlých a pozitivních změn.

 • Častá neexistence rozvojového plánu manažera.

 • Podceňování významu a přínosů "soft skills" nového manažera aplikovaných na vedený tým.

Jak bychom mohli usnadnit první kroky začínajících manažerů v nové roli?

Možných cest k řešení této situace je mnoho, vyplatí se otevřít interní firemní dialog na toto téma mezi personalisty, manažery i novými manažery, stanovit si nejvhodnější postupy pro následné podobné situace.

Aby nový manažer měl šanci pracovat produktivně se svým týmem, je třeba nejčastěji zajistit:

- jeho kompetentnost nejen odbornou, ale i manažerskou (manažerské dovednosti)

- jeho motivaci (vytvořit vhodné prostředí pro výkon manažerské práce a poskytovat mu silnou zpětnou vazbu na manažerské činnosti)

- jeho plnou informovanost jaké výkony, úkoly, činnosti a chování od něj očekáváme.

Pravděpodobně klíčové ale bude, aby se manažeři a personalisté k rozvoji začínajících manažerů postavili proaktivně, nečekali na zázraky, plánovali a předcházeli situacím spojeným s uvedením do nové manažerské funkce.

Společnost Cadet Go se již od roku 2008 specializuje na rozvoj nových začínajících manažerů.

Naše praxe, poznatky, příběhy účastníků našich kurzů a úzká spolupráce s personalisty nám umožňují stále vylepšovat efektivitu náročné přechodové fáze, kdy se pracovník stává manažerem.

Budoucí úspěchy našich firem na trhu a kvalitní management ve vedení společností budou v rukách dnešních nových začínajících manažerů. Jak kvalitně nové manažery připravíme na výkon manažerské funkce, takové efekty budeme následně sklízet.

Navštivte naše stránky pro více informací www.managersacademy.cz

Obsah byl připraven ve spolupráci

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz a jako členové Klubu EduCity můžete získat něco navíc.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace