Human Power Forum: Evropští manažeři se musí změnit, nebo nepřežijí

Human Power Forum

Ve dnech 21. – 22. dubna letošního roku úspěšně proběhl další z ročníků pravidelných setkání personálních manažerů a HR ředitelů z celé republiky, již tradičně organizovaný společností top vision. Během dvou dnů bylo v příjemném prostředí Hotelu Zámek Štiřín umožněno více než stovce účastníků inspirovat se téměř 30 příspěvky personálních i top manažerů. Otevřena a diskutována byla řada zajímavých témat. Prostor byl věnován spolupráci top manažerů a HR, konkrétním personálním projektům při řízení změn, transformaci HR oddělení, podpoře obchodních výsledků pomocí HR, výchově leadrů až po důkladné probrání legislativních změn v zákoníku práce. Nechyběl ani důrazný vhled do práce HR specialistů v zahraničí.

„To je náš Pepa.“ Tak takto možná někdy uslyšíte hovořit zaměstnance společnosti Hilti o Josefu Zeidlerovi, generálním řediteli společnosti. Silná firemní kultura, výrazná podpora vedení a osobní charisma pana Zeidlera se vryly do paměti účastníkům fóra z příspěvku pana ředitele, který se za svou firmu a zaměstnance bije jako „lev“. Význam efektivní komunikace a spolupráce mezi odděleními, akcentoval finanční ředitel pro severní a východní Evropu společnosti ALGECO Josef Nečesal, a to na konkrétní spolupráci HR a finančního oddělení.

Netradičním osvěžením dopoledne byl profesor Milan Zelený, světově uznávaný profesor a ekonom, s globální reflexí stavu a vývoje současné ekonomiky. Návrat k myšlenkám Tomáše Bati, transformace společnosti, otázky zásahu státu do volného trhu podnikání či problematika nezaměstnanosti populace byly podněty k hlubšímu zamyšlení všech účastníků.

Co čeká personalisty v novelizaci Zákoníku práce? Jak ovlivní změny podniky? Je vůbec zákoník práce třeba? Na tyto otázky odpovídala zástupkyně legislativního oboru Ministerstva práce a sociálních věcí Ludmila Tomandlová.

O tom, že se řada českých manažerů stále více uplatňuje v zahraničí svědčilo i obsazení sekce věnované zahraničním zkušenostem personalistů. Hlavními tématy příspěvků i následné diskuze byly zvláště otázky přístupu ke kulturním specifikům národností, úskalí a rizika vzájemné komunikace či řešení problémů spojených s odlišnými legislativními postupy. Své zkušenosti ze společnosti Unilever v Nizozemí prezentoval současný personální ředitel společnosti Tesco, Karel Foltýn, jež poukázal na nezbytnost jazykové vybavenosti mladých uchazečů o zaměstnání ve firmách napříč obory a zejména ve firmách mezinárodní charakteru Za klíčové pro prosazení se v mezinárodním prostředí považuje flexibilitu, umění chovat se k různým skupinám různým způsobem a přitom si udržet svou autentičnost, odpoutat se od zažitých modelů chování. Podobné zkušenosti doplnil i personální ředitel Carrier Commercial Refrigeration, Vladimír Černý. Problematiku personálních priorit a pracovně- právním vztahů na Blízkém východě představila Radka Blümlová z pozice Middle East HR Manager společnosti Hewlett Packard. Pro účastníky to byla zcela jistě „HR exotika“. Zkušenosti s korejskou kulturou předal generální manažer pro lidské zdroje společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, Jaromír Radkovský, o pohled na italskou pracovní kulturu se ve svém příspěvku podělil personálního ředitel Automotive Lighting, Ferdinand Vala.

Změny, změny, změny…to je jediné, co je v dnešní době jisté. A o řadě změn se diskutovali i na Human Power Foru. Transformace HR oddělení v podání Stanislava Háši, personálního ředitele České pojišťovny, zaujala účastníky svou komplexností a robustností změny. O různé přístupy a zkušenosti při řešení fúzí a akvizic z lokálního i mezinárodního pohledu se podělili ve svých příspěvcích Vladislava Kozáková, personální ředitelka a jednatelka společnosti Celestica, či Petr Kania, personální ředitel Ness Czech.

Kromě řady dalších inspirativních příspěvků je Human Power Forum též místem navazování profesních a přátelských vztahů, neformálním sdílením zkušeností, networkingu a relaxace…tento rok například v podobě kreativního koutku se šnekem Tondou společnosti Sodexo, osvětové hry Kardík běží pro zdraví připravené společností Kardia či večerního programu s možností vyzkoušet si mindball „posilovnu mozku“ a debatou s Tomášem Dvořákem, šéftrenérem Českého atletického svazu.

Manažeři a školské systémy v Evropě se musí změnit! To je jasné poselství Jana Mühlfeita, předního představitele společnosti Microsoft Corporation. Doba, kdy se u manažerů hledělo jen na „IQ“ jsou dávno pryč. Dnešní doba si vyžaduje vysokou emoční inteligenci a zaměření na silné stránky jednotlivců, které je třeba posilovat. To podtrhuje též generální ředitel společnosti Asseco Solutions, Stanislav Sýkora. Pokud si toto manažeři a vlády neuvědomí, budou mít problém. Energie a odhodlání Jana Mühlfeita prosadit ve školských systémech střední Evropy změnu dala všem účastníkům fóra naději, že se to povede.