ICF: Proč koučink?

Ilustrační snímek

Mezinárodní federace koučů (ICF) sestavila a publikovala desatero přínosů koučování pro firmy. Opírá se při tom o studii ICF Global Coaching Client Study, která ukázala, že 86 % firem získá zpět alespoň hodnotu své investice do koučování. 28 % z nich dosáhne návratnosti ve výši 10násobku až 49násobku své investice, 19% dokonce více než 50násobku. Studie proběhla v roce 2009 a zúčastnilo se jí 2165 klientů koučů ze 64 zemí.

Proč tedy koučink?

1. Pomáhá plnit obchodní cíle

Kouč pracuje se zaměstnanci na identifikaci a ujasnění klíčových obchodních cílů firem. Pomáhá jim hledat efektivní strategie, jak těchto cílů dosáhnout.

2. Zvyšuje kreativitu

Kouč podporuje zaměstnance v nových myšlenkách a alternativních řešeních situací.

3. Pomáhá řídit změny důležité pro růst firmy

Kouč pomáhá zaměstnancům vyhodnotit současné potřeby, příležitosti a problémy a hledat změny, které z toho plynou.

4. Zvyšuje produktivitu a efektivitu

Kouč pomáhá především zaměstnancům, kteří přebírají nové nebo vůdcovské role. Učí je vidět jejich vlastní potenciál a produktivnější možnosti práce.

5. Rozvíjí komunikační dovednosti

Většina účastníků koučování potvrzuje zlepšení svých komunikačních dovedností díky spolupráci s koučem. Kouč jim pomáhá nejen lépe se vyjadřovat, ale i rozhodovat a více si věřit.

6. Pomáhá přilákat a udržet talenty

Investice do rozvoje má na talentované zaměstnance velký motivační vliv. Možností spolupráce s koučem jim ukážete, že si jich vážíte a jejich rozvoj myslíte skutečně vážně.

7. Pomáhá vyvážit pracovní a soukromý život

Kouč může zaměstnancům pomoci odhalit i to, kde mají rezervy v plánování svého času. Zaměstnanec s vyváženějším životem je spokojenější, a tudíž i produktivnější.

8. Pomáhá zaměstnancům ke spokojenosti

Naprostá většina účastníků koučování je s tímto způsobem rozvoje spokojena a ráda by si jej zopakovala.

9. Pomáhá firmám udržet úspěch navzdory obtížným časům

Lepší výkonnost firmy, kvalita produktů, morálka a retence zaměstnanců... To všechno přináší koučink firmám v jakékoli době.

10. Dodává sebedůvěru

Většina firem, které mají za sebou propouštění, náročné restrukturalizace, fúze apod. uvádí, že koučink pomohl znovu zvýšit sebedůvěru jejich lidí.

-kk-

Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ICF - International Coach Federation