Identifikace společenských rolí zabrání trapným situacím

Americká společnost se začala tvořit poté, když kolonisti odmítli akceptovat nadvládu britské koruny a s tím souviselo také odmítnutí některých norem společenského chování, protože svobodný Američan se nebude chovat jako britský aristokrat. S podobnými rozdíly se setkáte také u lidí z Austrálie či Nového Zélandu.

Například hosta z Austrálie dostane do rozpaků situace, pokud ho při příchodu do kanceláře pustíte jako prvního. Pro něj je logické, že půjde až po vás, protože je kancelář vaše.

Základním pravidlem, které nám velmi zjednoduší život, je, že nejvýznamnějšími osobami jsou ve společnosti dáma-starší-nadřízený. Přesně v tomto pořadí se jim snažíme vytvářet příjemné podmínky a prokazujeme jim úctu. Platí to stejně při oblékání kabátu, usazování ke stolu a nebo přednosti při vstupování do dveří. Do stejné kategorie jako nadřízeného zařadíme také hosta, klienta, obchodního partnera.

Pravidlo je sice jednoduché, ale společenský život je zajímavý právě proto, že je pestrý a ve společnosti musíte prokazovat značnou míru kreativity. Důležité je rychle identifikovat společenskou roli lidí kolem nás. Při představování nebo podávání ruky se nám bude vystupovat snáze a vyhneme se trapným situacím.

-pk-

Zdroj: HNonline - zpravodajský server slovenského ekonomického deníku Hospodárske noviny
Zobrazit přehled článků ze zdroje HNonline