Image Lab zve na květnové webináře zaměřené na zvládání změn a budování superefektivních organizací

Společnost Image Lab připravuje pravidelně workshopy a webináře z oblasti firemního i osobního rozvoje. Již 25. května se můžete těšit na Zoom Snack na téma Zvládání změn v dynamicky proměnné době. Hned 27. května následuje seminář Budování superefektivních organizací. Podrobnosti o obou akcích, které jsou zdarma, přinášíme v našem článku.

Image Lab

ZOOM SNACK - Zvládání změn v dynamicky proměnné době 

Termín: středa 25. května 10:00 - 11:30

Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace. Manažeři zpravidla umí změnu velmi dobře logicky a procesně naplánovat, ale často mají problém změnu úspěšně zavést.

Často se stává, že manažeři při zavádění změny narážejí na houževnatý odpor uživatelů nebo účastníků změny a manažersky perfektně naprojektovaná změna není lidmi, kterých se dotýká, správně pochopena nebo akceptována. Proto nepřináší očekávaný efekt. Navíc dochází k erozi firemní kultury a snížení angažovanosti. Někdy v důsledku špatně komunikované a řízené změny odcházejí schopní spolupracovníci.

Můžete se těšit na tato témata:

 • Příčiny změn a typologie změn
 • Způsoby rozhodování a prosazování změny – autoritativní rozhodnutí nebo konsensus?
 • Koncept řízení změn podle Kottera
 • Principy práce s odporem vůči změnám, respektování psychosociálních potřeb účastníků změny
 • 5P  změny
 • Postavení
 • Předvídatelnost
 • Prostor (pro vlastní reakci)
 • Příslušnost do skupin
 • Poctivý přístup
 • Naše konzultantské zkušeností a praktický pohled na řízení změny z pohledu sociální psychologie, organizačního chování, kultury organizace.

Tématem vás provede:

Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. in SHRM, jednatel, ředitel, senior konzultant Image Lab.

REGISTRACE

ZOOM SNACK - Budování superefektivní organizace

Termín: pátek 27. května 10:00 - 11:30

Každá organizace či její součást řeší v každé etapě svého života téma efektivity a limitů, na které se v jejím zvyšování naráží.

Téma efektivity je téma široké, je to provázaný systém propojení lidí, technologií a procesů.

V posledních 2 letech se jsme jako konzultanti zváni do organizací, abychom jim toto téma pomohli řešit. Jedná se o velmi zajímavé a pozitivní kazuistiky. 

Můžete se těšit na tato témata:

 • Jak spolu souvisí Engagement a Enablement. A jak to v praxi vytvářet.
 • Co je to non IT Hardware a Software a jak to ovlivňuje efektivitu.
 • Jak reálně vytvořit funkční procesy a jak je propojit s lidmi.
 • KAPRAN a KAIMA– analytické a řešitelské nástroje, které Vám pomohou začít rychle a efektivně zlepšovat efektivitu organizace ve všech úrovních managementu. Jak se liší v přístupu linie a TOP.
 • A odpovíme na otázky, na kterých Vám záleží.

Programem vás provede:

MUDr. Martin Kalenda, MBA

REGISTRACE

Přístupové údaje budou zaslány po dokončení registrace.

Workshopy jsou určeny pro HR ředitele, manažery a specialisty na vzdělávání, HR business partnery.

Není určeno poradenským a vzdělávacím firmám  a lektorům.