Informačně-poradenský systém je rozcestníkem k profesnímu vzdělávání

Zajistit snadnější přístup k informačním a poradenským službám v oblasti dalšího profesního vzdělávání, a postupně tak propojovat všechny subjekty nacházející se na trhu práce – zaměstnavatele, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, zprostředkovatele a poradce – v rámci jednotného Informačně-poradenského systému bylo klíčovým úkolem projektu, který zastřešuje vznik nového internetového portálu www.vaseprofese.cz. Ten právě zahájil svůj zkušební provoz.

„Vzhledem ke zkrácenému období na realizaci projektu probíhal vývoj a zavádění informačního systému souběžně s pilotním ověřováním. Námi vypsaná veřejná zakázka plní cíle dané zadávací dokumentací. Prozatím prezentované výsledky a výstupy byly přijaty kladně zástupci jednotlivých cílových skupin,“ říká Ing. Marie Bílková, vrchní ředitelka Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR.

„Spojení informačního systému a poradců, kteří pomáhají zájemcům řešit jejich rozvojové a profesní potřeby je v součinnosti s naším projektem www.educity.cz, " uvádí Ing. Luboš Harant, Project Director českého vzdělávacího serveru EduCity. „Využili jsme nabídky a do projektu jsme se zapojili tím, že do něj poskytujeme aktuální data o kurzech profesního vzdělávání,“ doplňuje Harant.

Informačně-poradenský systém tvoří nejen interaktivní internetový portál, ale v jeho koncepci je počítáno i se sítí odborných poradců pohybujících se v oblasti dalšího profesního vzdělávání. Ti budou služby portálu dále podporovat i případně zprostředkovávat.

Dodavatelem informačně-poradenského systému bylo konsorcium firem KPMG Česká republika, s.r.o., Gradua-CEGOS, s.r.o. a OKsystem s.r.o. Do této veřejné zakázky je rovněž aktivně subdodavatelsky zapojen Národní vzdělávací fond, o.p.s., jenž byl založen MPSV ČR s podporou Evropské komise.

Podstata návrhu i vlastní realizace Informačně poradenského systému (portálu) spočívá v efektivním propojování a zpřístupnění těchto dat, nikoli v jejich centrálním shromažďování a spravování. Prioritou tedy není budování nějaké nové masivní databáze, ale hledání souvislostí a budování vztahů mezi již existujícími systémy. Funkčnost všech těchto systémů nechce Informačně poradenský systém nijak omezovat či nahrazovat, ale naopak podporovat a co nejvíce zpřístupňovat.

-kk-

Zdroj: Vaše profese
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vaše profese