Informačně-poradenský systém podpoří trh práce a usnadní přístup k dalšímu profesnímu vzdělávání

Snadnější přístup k nabídce dalšího profesního vzdělávání, které podpoří konkurenceschopnost na trhu práce. Právě to je hlavním cílem nového projektu s názvem Informačně-poradenský systém, který prostřednictvím partnerských společností připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. S jeho spuštěním počítá ve druhé polovině letošního roku.

Ústředním bodem celého projektu je vytvoření internetového portálu vaseprofese.cz, který svým uživatelům po zadání vstupních údajů o jejich současných znalostech a dovednostech, dosavadním zaměstnání nebo představách o něm nalezne celou škálumožností dalšího vzdělávání zaměřeného na zvýšení stávající kvalifikace nebo získání kvalifikace nové.

Hlavní výhodou portálu vaseprofese.cz je způsob práce s daty. „Převážná část dat, které portál používá, je na internetu spravována a udržována jejich provozovateli. Pomocí vlastních databázových struktur popisujeme jejich souvislosti a vztahy a pak je efektivně propojujeme a zpřístupňujeme,“ vysvětlil hlavní manažer projektu Informačně-poradenský systém Jiří Vondrášek ze společnosti KPMG Česká republika, která společně s firmami Gradua-CEGOS a OKsystem tvoří konsorcium, jež bylo na základě výběrového řízení MPSV vybráno pro realizaci projektu.

Informačně-poradenský systém bude mimo jiné zajišťovat zprostředkování informací o osobnostních a znalostních předpokladech nutných k výkonu jednotlivých profesí. Vymezí rozdíly mezi těmito požadavky a stávající kvalifikací daného klienta. Nabídne rovněž vzdělávací programy, jejichž absolvováním klient potřebné znalosti a dovednosti získá. Součástí systému přitom podle Vondráška bude také síť odborných poradců připravených pomoci všem zájemcům s dalšími konkrétními radami a zkušenostmi.

„Internetový portál, který poskytne informace o profesích, typových pozicích, kvalifikačních požadavcích na dané profese a následně nabídne odpovídající vzdělávací programy podle zadaných nebo zjištěných požadavků uživatele, je určitě nejen z pohledu personalistů vítaná novinka na našem trhu,“ zhodnotila projekt Alena Salavcová, HR specialistka akciové společnosti České aerolinie.

Zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, zaměstnavatelé, vzdělávací a poradenské instituce, úřady práce a další zprostředkovatelé práce získají v Informačně-poradenském systému užitečný nástroj umožňující snadnou orientaci v nabídce dalšího profesního vzdělávání. Aby tomu tak bylo, probíhá v rámci projektu průběžná komunikace se zástupci jednotlivých cílových skupin.

Celý projekt je koncipován tak, aby dlouhodobě podporoval „zaměstnatelnost“ občanů, kteří mají zájem profesně se rozvíjet, a zároveň pomáhal zvyšovat konkurenceschopnost lidských zdrojů nejen na českém, ale i na světovém trhu práce.

Zdroj: Vaše profese
Zobrazit přehled článků ze zdroje Vaše profese