Internet máme, ale ke vzdělávání ho nepoužíváme

Aktuální studie britské Cardiff University se zaměřila na celoživotní vzdělávání prostřednictvím Internetu. S politováním však odhalila, že lidé nevyužívají bezednou elektronickou studnu znalostí k vlastnímu rozvoji, ale spíše k běžnému hledání informací ve vztahu ke svým koníčkům.

Autor studie, Dr. Neil Selwyn oslovil se svými spolupracovníky tisíc lidí. Zjistil, že dospělí členové pracující třídy přijímají e-learning pomalu a málo, stejně tak jako tradiční školní kurzy. Na druhou stranu bylo také prokázáno určité snobství vůči vládním e-learningovým programům, které jsou vnímány jako elektronické nástroje pro méně zdatné jedince.

Pouze 8 procent respondentů nemělo přístup k Internetu, celých 48 procent jej však i přes možný přístup nenavštěvuje. Studie hovoří o tom, že zpřístupnění Internetu všem obyvatelům je velmi důležité, je však třeba také připustit, že ne každý bude Internet ke svému životu potřebovat. Nezbývá proto než uznat, že Internet se v zásadě neliší od tištěného slova. Jak říká staré přísloví – můžete přivést koně ke kompletním Shakespearovým dílům, nepřimějete jej však už k tomu, aby je přečetl.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: The Register - britský server věnovaný řízení především IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Register