Investice do všech zaměstnanců

Koalice 35 amerických advokátních skupin a institucí zabývajících se poskytováním služeb v oblasti lidských zdrojů vyvíjí nátlak na Kongres, aby vytvořil efektivní univerzálně přístupný systém jednorázových kariérních středisek. Ta by měla splňovat požadavky zaměstnanců i podniků a zaměřovat se na zaměstnance, kteří jsou na trhu práce omezováni například fyzickým či psychickým postižením, nemožností pracovního postupu, nízkým platem nebo nedostatečnou kvalifikací a vzděláním.

Zaměstnavatelé dnes požadují vysoce kvalifikovanou a vzdělanou pracovní sílu, takže se pro zaměstnance stává získání pracovního místa stále obtížnějším. Nemá totiž přístup k požadované odbornosti. Koalice usiluje o vytvoření prostoru, v jehož rámci by měli všichni potenciální zaměstnanci rovný přístup ke vzdělávání a osobnímu rozvoji. Její snaha spočívá v reformě dosavadní podoby zákona o investování do pracovních sil (Workforce Investment Act ) z roku 1998.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide