Investors in People: Věnujte pozornost svým zaměstnancům

Podnikatelé, kteří nevěnují dostatečnou pozornost svým zaměstnancům, se nejčastěji potýkají s vysokou fluktuací, neloajalitou a nízkou produktivitou práce. Agentura CzechInvest přichází s nabídkou dotace na zavedení mezinárodně uznávaného standardu Investors in People (IIP), který pomůže českým firmám tyto problémy vyřešit.

Národní projekt Standard rozvoje lidských zdrojů – Investors in People byl vyhlášen již loni. Podniky se sídlem mimo Prahu z něj mohou získat příspěvek až 320 tisíc korun na služby speciálně vyškoleného poradce. Zatím se zapojilo 20 firem. Šanci získat dotaci má ještě dalších 30 firem z oblasti zpracovatelského průmyslu a navazujících služeb.

Standard Investors in People sleduje, jak je firma schopna využívat a rozvíjet své zaměstnance. Propojuje všechny prvky personální politiky s ostatními podnikovými procesy za účelem dosažení maximální shody na straně zaměstnanců i firmy. Vznikl v roce 1991 ve Velké Británii, která se v té době potýkala s klesající výkonností firem. V současnosti je v Anglii držitelem osvědčení IIP více než 39 000 organizací, které představují přibližně 40 % trhu práce.

-kk-

Zdroj: CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CzechInvest