Iracionální předsudky - překážka rozvoje osobnosti

Pouze méně než 30 procent toho, co je vyučováno v rámci podnikových kurzů a školení, je využito v praxi. Nezáleží na tom, zda je trénink veden tradiční formou, on-line či jejich kombinací. Dvěma nejčastějšími příčinami jsou špatný návrh výukového systému a nevhodné prostředí. Podle autora článku existuje ještě třetí – iracionální předsudky a mínění o vlastní osobě, ostatních, ale i životě jako takovém, které zabraňují lidem posouvat hranice jejich možností.

K takovým předsudkům patří například názor typu: Udělám-li chybu, jsem k ničemu. Pokud nepracuji dobře, jsem špatný. Nemohu ovlivnit to, jak se cítím. Musím mít všechno, co chci, pokud to chci dost. Lidé, kteří se mnou nakládají špatně, zaslouží potrestat a podobně… Sebeobviňování, zveličování vlastních nedostatků a podceňování osobních schopností může mít velmi negativní dopad na výsledky jednotlivců i celých týmů a tím i na životaschopnost organizace. Jak v tomto případě pomoci?

Autor zmiňuje program vyvinutý odbornými psychology a uplatňovaný v jeho společnosti: Zakouší-li pracovník hněv, strach nebo deprivaci v zaměstnání, pokusí se nejprve identifikovat příčiny – proč se tak cítí, co si o situaci myslí. Pak zváží, zda je jeho názor pravdivý a snaží se k problému přistupovat konstruktivně ji a racionálněji, ptá se, co může dělat pro zlepšení daného stavu. Pokud jsou potíže způsobeny faktory, které nelze ovlivnit, účastník je trénován, aby tento fakt dokázal přijmout.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher