Jak být dobrým firemním koučem

Pokud má koučink zaměstnanců vést k lepšímu vzdělávání a výkonnosti, musí se řídit několika základními pravidly. Článek shrnuje rady, které pomohou firemním koučům vytvářet prostředí, v němž budou zaměstnanci úspěšnější, výkonnější a lepší v týmové spolupráci.

- Komunikujte s respektem. Efektivní koučování vyžaduje silné základy v podobě důvěry a respektu. Znamená to správně naslouchat, nesoustředit se na minulé chyby, ale na budoucnost, a nehodnotit zaměstnance na základě jejich osobností, nýbrž chování. Kouč by se neměl nechat ovlivnit fámami, ale naopak se ptát a hledat odpovědi, nesoudit předem.

- Mějte energii a nadšení pro práci. Efektivní kouč umí odpovědět na otázku, co může získat organizace a co jednotliví její členové. Nabízí příklady kreativního uvažování a nadšení při plnění úkolů a projektů. Jde příkladem v tom, jak motivovat sama sebe. Odpovídá zaměstnancům na to, jaké dovednosti se budou učit, co mají sledovat při výkonu své práce a jak zapadají do organizace ze širšího pohledu.

- Pociťujte úspěch, když uspějí ostatní. Zaměstnanci potřebují hodně praxe, než se nové dovednosti pro ně stanou přirozenými. Úkolem kouče je proto poskytovat instrukce v podobě očekávaných výsledků. Zaměstnanci by měli vědět, co se od nich očekává. Zároveň je třeba, aby kouč byl otevřený pro případné konzultace a odměňoval zaměstnance za přebírání iniciativy. Umožněte zaměstnancům, aby si budovali větší sebevědomí.

- Zacházejte s lidmi rovně a zároveň respektujte jejich odlišnosti. Rovné zacházení nemusí nutně znamenat stejný přístup ke všem. Zaměstnanci jsou rozdílné osobnosti, které motivují rozdílné věci. Všichni však potřebují příležitost, aby mohli být úspěšní. Kouč by poroto neměl mít své favority. Úkoly by měl přidělovat podle měřitelných, smysluplných kritérií. Měl by také poskytovat zpětnou vazbu a upravovat jednotlivá svá sdělení na míru příjemcům.

- Buďte připraveni přijmout odpovědnost. Převzetí odpovědnosti je základním klíčem k vybudování vztahu založeného na důvěře. Efektivní kouč ví, že chyby se stávají a neočekává od svých svěřenců, že budou perfektní. Soustředí se na poučení z chyb. Konflikty řeší v klidu a asertivně. Neskrývá se také před nutnými disciplinárními opatřeními.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101