Jak čelit požadavku zhodnocení školení

Vyhodnocení je zlatým grálem školení a rozvoje v zaměstnanecké sféře. V posledních letech se na zjištění návratnosti investic klade i v této oblasti  zvýšený důraz. Přínos těchto, často nákladných aktivit, je možné prokázat. Ve fázi počátku programů to ale bývá nesnadné. Alternativou je proces, který se zaměřuje na zlepšení kvality programů tak, aby se co nejrychleji zvýšil přenos informací ze školení do praxe a využití měření proti hodnotám, které je ale nutné definovat hned na začátku.

- Zaměřte se nejprve jednu položku - návratnost investic vzhledem k jednotlivým firemním požadavkům nebo cílům.

- Zapojte a spolupracujte s manažery. Ti mají více příležitostí postoupit svým podřízeným informace o tom, jak využívat v praxi to, co se naučí.

- Nepokoušejte se měřit vše ve stejném měřítku. Přidělte každému programu svou úroveň.

- Nebojte se vybírat si sofistikované i finančně náročnější projekty.

- Zajistěte si informace o počátečním stavu. Budou se vám hodit, protože je těžké měřit přínos školení, pokud nemáte žádné počáteční hodnoty a data.

- Využívejte stávajících dostupných firemních měření - umožní vám převést rozdíly, které vypozorujete do vašich měření. Většina firem disponuje celou řadou informací, které získaly například formou průzkumů názorů svých zaměstnanců.

- Zadejte si cíle a časový rozvrh a snažte se vzbudit zájem a uvědomění důležitosti demonstrování přínosu školení mezi kolegy.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management