Jak funguje mentoring?

Spolupráce mentorů s jejich svěřenci může být úzká, ale i volnější. Většinou však mentoři poskytují své rady vždy v intervalech několika týdnů nebo měsíců, a to telefonicky, e-mailem, osobně či všemi těmito způsoby.

Mentorování může být velmi formální a strukturovaný proces s pravidelnými schůzkami, vymezenou agendou a cíli. Stejně tak ale může být i neformální dohodou, kdy zaměstnanci kontaktují svého mentora v závislosti na tom, kdy vyvstane nějaký problém. Důležité je vědět, že nejde jen o jedno setkání, ale pokračující vztah, v němž obě strany musejí směřovat ke společnému cíli.

Existuje spousta organizací, na které se můžete obrátit s formální žádostí o přidělení mentorů. Nemusíte však využívat jen formálních kanálů. Dobrými mentory mohou být i přátelé, společníci v podnikání a další vaše kontakty, u nichž si to možná neuvědomujete.

-kk-
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups