Jak hodnotit školení zaměstnanců

Britská manažerská organizace Chartered Management Institute sestavila seznam bodů, jak hodnotit školení zaměstnanců. Popisuje analytický proces, jak zhodnotit, zda čas a peníze vynaložené na školení dosáhly požadovaných výsledků.

- Stanovte si, čeho chcete školením dosáhnout. Proces hodnocení začíná již v okamžiku, kdy začnete vytvářet plán školení. Nejprve byste měli určit své potřeby a pak vyčíslit výsledky, které očekáváte (např. efektivnější prodejní chování).

- Převeďte své cíle na úkoly. Úkoly se myslí to, co můžete očekávat, že se školená osoba naučí. Měly by být specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené.

- Ujistěte se, že všichni od začátku znají úkoly. Zaměstnanci by měli předem dostat od svého manažera informace o školení. Školitelé by měli založit školení na tom, čeho chtějí dosáhnout.

- Vytvořte metody pro porovnávání výsledků s úkoly. Nejlepší způsob, jak to udělat, spočívá v konzistentním dodržování předem dohodnutého postupu. Ten může zahrnovat plán akcí po skončení školení, schůzku za účelem rozboru školení po návratu na pracoviště, formuláře, kontrolní seznamy, schůzky pro výměnu zpětné vazby nebo statistická data.

- Zhodnoťte vstupní informace. Připomeňte školeným zaměstnancům, aby si v mysli uchovali své úkoly a případně upozornili školitele, pokud se je nedaří plnit. Vyzvěte je, aby byli v otázce přínosu školení upřímní.

- Zhodnoťte školení na pracovišti. Vyzvěte školené zaměstnance, aby si po návratu do práce vytvořili realistický plán akcí na základě toho, co se naučili. Z dlouhodobého hlediska zjišťujte, jak jim školení pomohlo dosáhnout určitých výsledků v určitém časovém období.

- Použijte výsledky. Informace získané z procesu hodnocení jsou zásadní pro další kola školení a plánování, do čeho a jak se pustit např. příští rok.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone