Jak na kulturu učení

Co je to ta „kultura učení“, o které se neustále mluví? A můžete ji vybudovat i vy ve vaší firmě? Většina organizací, se v oblasti vzdělávání soustřeďuje na řešení aktuálních a urgentních obchodních problémů pomocí tzv. učení řízeného výkonností (performance-driven). Takové vzdělávací programy zahrnují vše od školení zaměstnanců k užívání nových aplikací po učení podpoře pro nové produkty. Mají dobře měřitelný obchodní vliv a potenciální konkurenční výhody.

K vybudování skutečné kultury učení ve firmě je však potřeba věnovat stejnou pozornost vzdělávání, které pomůže firmě růst, přizpůsobovat se změnám, rozvíjet talenty zaměstnanců, inovovat a rozvíjet silné vztahy se zákazníky. Jde o tzv. učení řízené talentem (talent-driven), které se zaměřuje na klíčové firemní kompetence, vybírá určité způsoby chování a postoje.

Učení řízené talentem může mít podobu různých řešení. Důležité je, aby bylo integrováno do modelů rozvoje kariéry a řízení talentu. Je to dlouhodobá investice, která vyžaduje trvalou podporu vedení. Výsledky tohoto učení představují většinou nehmotné výhody, jako je spokojenost a angažovanost zaměstnanců nebo loajalita zákazníků.

Úspěšné učící se organizace proto využívají krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích strategií.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer