Jak nechat vyrůst podnik

Úspěšné společnosti se dnes musí zaměřit na to, aby rozvoj zaměstnanců byl v souladu se strategickým plánem společnosti. Aby toho bylo dosaženo, musí být systém vzdělávání integrován v obchodním systému společnosti. To je dnes snáze dosažitelné pomocí lepší technologie a e-learningu. Pomocí něj je možné dosáhnout toho, že je vzdělání dostupné v krátké době na vzdálených místech.

Výuka má dopad na obchodní výsledky, mnoho společností proto rozšířilo odpovědnost za výuku až na vedoucí pracovníky. Ti pak zodpovídají za to, jakým způsobem odpovídá výuka obchodním potřebám společnosti, jaké schopnosti jsou od zaměstnanců požadovány a zdali jsou jim k tomu vytvořeny podmínky. Vedoucí pracovník výuky by měl postupovat tak, aby bylo možné změřit dopad výuky na obchodní výsledky.
-kh-
Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer