Jak řešit jazykovou bariéru v pracovní oblasti

Žijeme v době, kdy se bez cizojazyčné komunikace neobejdeme, a to téměř v žádném oboru, nehledě na pozici. Je třeba jednat se zahraničními klienty stejně jako zaměstnávat cizince. Jak ale vyřešit jazykovou bariéru?

Jak řešit jazykovou bariéru v pracovní oblasti

Na první pohled se může zdát, že to není problém, ostatně i z průzkumů ČSÚ vyplynulo, že některý cizí jazyk ovládají alespoň na minimální úrovni necelé čtyři pětiny Čechů. To zní vlastně docela pozitivně, ne?

Pojďme si ale připomenout dvě důležité věci, a to tu skutečnost, že:

  • anglicky nemluví celá planeta
  • převažující minimální úroveň (tedy znalost několika slov a frází) znalosti obvykle nestačí.

Znamená to tedy, že ve firmě potřebujete pokrýt více jazyků na různých úrovních – od základní schopnosti se domluvit až po úroveň odbornou. Komunikace navíc vypadá jinak na pracovišti a mezi klienty.

Domluva na pracovišti

Bývá to problém zejména ve větších firmách, kde samostatná oddělení mohou vyžadovat různé jazyky. Komplikací může být domluva v češtině, když se ve firmě nachází cizinci, ale i domluva v angličtině, kterou zkrátka ne každý zvládá na dostatečné úrovni.

Problém je to zejména z toho důvodu, že často se na důležitější pozici může dostat méně kvalifikovaný člověk jen proto, že má vyšší jazykové kompetence.

Jak to ale vyřešit? Nenabírat zaměstnance, kteří neumí ten správný jazyk? Sehnat si tlumočníky? Zařídit jazykové kurzy?

To všechno jsou možnosti neideální, komplikované nebo zkrátka časově náročné. A ačkoli ne vždy se jim vyhnete, je třeba si připomenout ten nejdůležitější krok – motivaci zaměstnanců.

Dáte-li jim znalost jazyka rozkazem, nebude se jim do toho chtít a bude to znát. Mluvte s nimi, seznamte je s kulturními specifiky, nenásilně je donuťte komunikovat v cizím jazyce na denní bázi. 

Dvojjazyčné popisky v jídelně nejsou k zahození a firemní večírky i teambuildingové aktivity mohou být na jazyky tematicky zaměřené.

Samozřejmě to neodvede veškerou práci a případné kurzy budou stále potřeba, ovšem budete mít větší šanci, že na ně budou zaměstnanci chodit dobrovolně a něco si z nich odnesou. S trochou štěstí to povede i ke zlepšení vztahů na pracovišti.

Komunikace s klienty

Samostatným tématem je komunikace s klienty, kde nestačí prostě se jen nějak domluvit, zde potřebujete odbornější znalosti jazyka, v případě vícero klientů navíc jazyků.

Potřebuje se s klienty domluvit, prezentovat v cizích jazycích, rozumět cizojazyčným dokumentům a ty případně překládat do jazyka své firmy.

Tady už je tedy potřeba zvážit, jestli se vám vyplatí zaměstnávat více lidí pro komunikaci s jednotlivými zeměmi, případně i překlad dokumentů, nebo jestli by nebylo jednodušší využít služeb překladatelské agentury.