Jak se připravit na měření investic do interních vzdělávacích programů

Ilustrační snímek

Personalista, který ve své firmě připravuje program interního mentoringu (či jiné interní vzdělávací aktivity), by měl počítat s tím, že nadřízení po něm budou chtít doložit návratnost investic. Tradiční kvalitativní ukazatele, jako je například počet spokojených účastníků, dnes již nestačí. Personalista by proto měl vždy vycházet z otázky: „Jaký obchodní cíl má můj vzdělávací program?“

Server talentmgt.com nedávno zveřejnil praktický seznam kroků pro měření návratnosti investic do mentoringu. Tato pravidla však lze použít i pro další interní vzdělávací aktivity.

  1. Určete si konkrétní obchodní cíl, na který se prostřednictvím daného typu vzdělávání zaměříte (např. zvýšení retence nových zaměstnanců).

  2. Vymezte konkrétní způsoby, jak dosáhnout vytyčeného cíle (např. vytvoření pravidel pro mentory, kteří budou pomáhat nováčkům rychle se sžít s firmou).

  3. Pečlivě propojte mentory/interní lektory se zaměstnanci. Ujistěte se, že vycházíte z jasně definovaných dovedností, které zaměstnancům chybí.

  4. Nechte zaměstnance, aby si určili své cíle v rámci vzdělávacího programu a poskytněte jim nástroje pro měření jejich pokroku.

  5. Sestavte dotazníky pro sběr zpětné vazby po skončení programu. Kromě účastníků zapojte do zpětné vazby také manažery mentorovaných zaměstnanců, aby ohodnotili míru jejich zlepšení.

  6. Jasně si určete zdroje dat pro měření úspěšnosti programu. Předem si ujasněte, jaké konkrétní reporty budete potřebovat a co budete porovnávat.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management