Jak se učí tvrdí hoši z FBI

Noví agenti, kteří chtějí nastoupit k FBI, musí projít velmi důkladným školením. To bylo navrženo tak, aby suplovalo reálné problémy a aby byli studenti nuceni hledat jejich správné řešení. Každý nový agent navíc musí projít podrobným přijímacím procesem, který se skládá z písemných i ústních testů, kontrol osobního původu a zázemí (background check), testů zjišťujících závislost na drogách a testu na detektoru lži.

Do řad FBI se hlásí velké množství uchazečů z různých průmyslových oborů (především jde o disciplíny, kde se dotyční cítí nedoceněni). Článek uvádí příklad neurochirurga, špičkového vědce, ale i účetního či bývalého policisty. Metoda, která se používá při školení, má dát studentům prostor, aby si nové poznatky lépe zažili a aby se naučili pracovat s konkrétními problémy.

Článek dále popisuje různé druhy programů, které jsou součástí výuky agentů. Studenti musí absolvovat jak praktické předměty (střelba apod.), ale i teorii – např. jak probíhá vyšetřování, jaká práva mají podezřelí či jaká jsou specifika trestných činů, kterých se dopouští manažeři a ředitelé velkých společností. Důraz se klade především na společné prvky při vyšetřování – ty se dají aplikovat víceméně na všechny případy, s nimiž se agenti v praxi setkají.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine