Jak si najít mentora

uNajít si mentora není tak snadné, jak by sem mohlo na první pohled zdát. Článek proto přichází s několika doporučeními.

- Ujasněte si, proč chcete mít mentora.

- Definujte svou osobnost a komunikační styl. Zvažte, zda pro vás bude lepší někdo se stejnými vlastnostmi nebo váš opak.

- Až budete někoho žádat, aby se stal vaším mentorem, vysvětlete své důvody a také svá očekávání.

- Mentor vám bude vzorem. Hledejte proto někoho, kdo má život a práci, které si představujete i vy.

- Než někoho požádáte, aby se stal vaším mentorem, zeptejte se na jedno určité téma a otestujte, zda vám bude jeho přístup vyhovovat.

- Hledejte věci, které můžete mentorovi na oplátku nabídnout vy.

- Ukažte vděčnost. Nedovolte, aby si mentor připadal, že jej berete jako samozřejmost.

- Neuvažujte jen o bývalých nadřízených nebo učitelích. Rozhlédněte se mezi rodinnými příslušníky, přáteli, sousedy, místními autoritami apod. Nežádejte přímého nadřízeného, před kterým byste nemohli otevřeně mluvit o svých pracovních plánech.

- Uvědomte si, že mentorování může mít různou podobu. Může to být oběd jednou za měsíc, telefonát jednou za tři měsíce, každotýdenní setkání při sportu nebo e-mailová korespondence. Mentor nemusí bydlet ve vašem městě ani regionu.

- Vyvarujte se mentorů, kteří jsou příliš panovační, mají sklon kontrolovat nebo odsuzovat.

- Nebuďte na mentorovi příliš závislí. Nemusíte se řídit všemi jeho radami, stále myslete sami za sebe.

- Můžete mít i více mentorů pro jednotlivé specifické oblasti vašeho pracovního i osobního života.

- Pokud vás mentor, kterého oslovíte, odmítne, neberte to osobně. Dobří mentoři bývají velmi vytížení. Poděkujte za zvážení a požádejte o doporučení.

-kk-

Zdroj: U.S. News & World Report - americký web věnovaný vzdělávání, zdraví, financím a kariéře
Zobrazit přehled článků ze zdroje U.S. News & World Report