Jak si vybrat způsob studia cizího jazyka

Vyučování cizích jazyků dnes nabízejí různé jazykové školy i soukromí lektoři. Vladěna Tvrdíková, metodička pražské jazykové školy Polyglot, radí, jak si v záplavě nabídek co nejlépe vybrat. Pro začátečníky například nejsou vhodní soukromí lektoři. Často totiž neznají metodiku výuky nebo dokonce nemluví česky, takže nedokáží studentům správně vysvětlit gramatiku.

Vybranou školu byste měli nejprve osobně navštívit. Na webových stránkách se totiž mohou předvádět v lepším světle. Zjistěte, podle jakých učebnic se studuje a jakou technikou jsou vybaveny učebny. Ověřte si, kolik je studentů v jednotlivých skupinách (optimální počet je 8). Zajímejte se o pedagogické vzdělání lektorů a také to, zda škola dělá rozřazovací testy a jaká má kritéria pro jednotlivé stupně. Měli byste vědět i to, jaký certifikát obdrží absolvent a k čemu ho opravňuje. Můžete se informovat i u bývalých absolventů. Mějte na paměti, že dobře mluvit se i jazykově nadaný člověk naučí zhruba za rok intenzivního studia a ignorujte nabídky typu „naučíme vás jazyk za 14 dní.“

Pokud se zajímáte o kurzy v zahraničí, měli byste již mít za sebou studium příslušného jazyka v tuzemsku. V případě několikatýdenního kurzu se spíše vyplatí Evropa, vzdálenější destinace by si měl naopak zvolit ten, kdo plánuje odjet na několik měsíců, protože teprve pak se mu vrátí vysoká cena letenky v úsporách za ostatní náklady.

V manažerských kurzech jsou nejkvalitnější britské školy jako The London School of English. Výuka na těchto prestižních školách je komponována velmi prakticky a tak, abyste získané vědomosti mohli okamžitě uplatnit v praxi.

Pamatujte si také, že při studiu jazyka nezáleží na věku. Některé školy navíc organizují kurzy např. pro klienty starší 50 let. Tito klienti se pak nemusejí potýkat s ostychem před o generaci mladšími spolužáky. Základem úspěchu u všech věkových kategorií je pevný řád výuky a domácí příprava.

-kk-

Zdroj: Ekonom - INternetová verze týdeníku Ekonom (vydavatel Economia online)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ekonom