Jak uvádět webinář (a nevypadat jako idiot)

Představte si, že vám nadřízení poklepou na rameno se slovy, že se rozhodli uspořádat webinář a před kamerou máte vystupovat jako odborníci právě vy. Pro někoho by byla příjemnější návštěva zubaře než veřejné vystoupení. Webináře jsou však jedinečnou příležitostí, jak oslovit veřejnost bez ohledu na její rozsah. Správné materiály a prezentační techniky vám umožní efektivní interakci s jednotlivými účastníky – namísto mluvení k velké anonymní skupině cizích lidí.

Před svým vystoupením ve webináři se dobře připravte. Plánování by mělo začít nejméně čtyři týdny předem. Nejdříve je třeba soustředit pozornost na rozvoj zajímavého tématu, určení vystupujících a cílového publika a také propagace.

Ujistěte se, že jste předem zajistili všechny detaily, abyste se mohli soustředit pouze na prezentaci. Webinář rozvrhněte tak, aby oslovil co nejvíce lidí. Chcete-li oslovit publikum ve více časových pásmech, naplánujte jej alespoň dvakrát. Vyhněte se pondělkům a pátkům. Nepraktičtější je uspořádat webinář v 10 hodin dopoledne nebo 14 hodin odpoledne, kdy bude publikum u svých počítačů před nebo po obědě. Týden před konáním webináře zašlete připomenutí a zopakujte je ještě den před webinářem.

Nejdůležitější je výběr zajímavého, poutavého a vzdělávacího tématu. Zvažte, zda pozvete některého experta, zákazníka nebo partnera, zda představíte případovou studii nebo uděláte rozhovor. V rámci přípravy umožněte zájemcům, aby kladli otázky, které je zajímají, z nichž můžete také čerpat. Pamatujte na to, že webinář je něco jiného než schůze nebo konferenční hovor. Účastníci budou mít větší očekávání než v případě neformálních setkání malých skupin.

Dále mějte na paměti Murphyho zákony. Prezentaci si dobře nacvičte, i když se při pohledu na sebe do zrcadla budete cítit hloupě. Pracujte s řečí těla. Nacvičte si také ovládání potřebných technologií.

Pro samotné vystoupení se oblečte nejlépe do pastelových barev, vyhněte se zejména červené a bílé a také jemným vertikálním pruhům. Mluvte na kameru, nedívejte se kolem ani na nikoho, kdo může stát opodál. Při řešení otázek mluvte vždy k osobě, která se ptá. Snažte se nedělat rychlé pohyby, neťukat perem o desku stolu nebo si hrát s něčím v kapse. Ujistěte se, že jste na tichém místě a nepoužívejte hlasitý odposlech. Vypněte mobilní telefon, e-mailového klienta a další zařízení, která by mohla rušit.

Po skončení webináře nezapomeňte na zpětnou vazbu. Vyzvěte účastníky, aby byli upřímní. Reakce publika můžete sledovat i v průběhu webináře, prostřednictvím chatu nebo měření počtu těch, kteří se odpojí. Své vystoupení si nahrajte a později je umístěte na váš web. Nezapomeňte poslat účastníkům shrnutí webináře, zodpovězených otázek, doplňujících informací apod. Poděkujte také za účast.

-kk-

Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com