Jak vést rozvoj vůdcovství

Následující rady vycházejí ze zkušeností autora, který pracoval v soukromém i veřejném sektoru a pomáhal nacházet způsoby, jak stmelit dodávku a poptávku rozvoje vůdcovství.

HR a vedoucí pracovníci čelí stejným výzvám, co do dlouhodobého budování svých vůdcovských organizačních kapacit.

Mít vlastní náhled na věc

Vůdcovství je složité a postrádá definici, takže je nutné, abyste měli svou vlastní, ideálně založenou na vašich osobních zkušenostech a průzkumu v oblasti. Podpoře vůdcovství ve firmách v posledních letech příliš pšenka nekvete, každopádně poskytování nulového poradenství je špatnou alternativou. Snažte se angažovat organizaci do veřejné diskuze o vůdcovství, výsledky sumarizovat do koncepce, která přinese do firmy společnou řeč. Nebo dodržujte výsledný koncept jen povrchně a povzbuzujte zaměstnance, aby objevovali svůj vůdcovský talent. Uznejte, že ve vůdcovství je značná diverzita stylů a připomínejte lidem, že to, co se tady počítá, není kdo jsou, ale jak si počínají jako vůdci.

Zaměřte se na více skupin

Obecně zaměřujeme vývoj vůdcovství na vysoce potenciální skupiny, ale změna kultury vyžaduje rozhození sítí za tuto oblast.

Začněte u sebe

Pokud máte dokončenou diagnózu a nastavený kurz pro vývoj v oblasti vůdcovství, budete asi chtít začít věci měnit. Dobrá zprava je, že změna již započala tím, že jste na toto téma vůbec začali bavit a sami jste si uvědomili důležitost identifikace a přípravy vedení vývoje zaměstnanců v oblastí vůdcovství.

Využívejte správné nástroje

Dobré kurzy mohou stimulovat a provokovat změny v uvažování, dovednostech a chování, ale je prokázáno, že vůdcovství se učíme ze zkušeností. Jsou to důležité momenty nebo aktivity, které nutí lidi, aby se rozhodli, kdo jsou a čeho jsou schopni a následně přemýšlet o tom, jak si jako lídři počínají. Podporujte učení pomocí zkušeností, například koučingu, který povzbudí lídry k tomu, aby o svých zkušenostech přemýšleli.

Na co se zaměřit

Zajistěte, aby celá organizace jasně rozpoznávala vůdcovské schopnosti a chování, které se cení a které nikoliv. K tomu je zapotřebí několika pravidel: Je dobré mít přehled o tom, co se ve firmě děje na poli vývoje managementu a vůdcovství a kde je možné slít příbuzné aktivity. Ujistěte se, že pracujete s jedním modelem. Zaměřte se na programy na téma vůdcovství, které se soustředí na klíčové firemní výzvy a schopnosti.

Podpora

Role odborníka HR by měla být zprostředkovávat vývoj vůdcovství, ale je samozřejmá a nutná i podpora ze strany managementu.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management