Jak vybrat správného kouče

Ilustrační snímek

Mezinárodní federace koučů (ICF) uvádí, že „koučink je partnerství s klienty v procesu, který je tvůrčí, podporuje nové nápady a inspiruje je k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu.“ Kouč podle ICF:

  • pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat,

  • chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory,

  • podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji,

  • předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity.

I když však různé organizace v čele s ICF definují profesní standardy pro kouče, zajišťují jejich vzdělávání a certifikace, smutnou pravdou zůstává, že za kouče se může označovat téměř kdokoli. Výběr koučů pro zaměstnance se proto rozhodně nevyplatí podceňovat. Server Training Journal doporučuje zaměřit se na následující oblasti:

Začněte analýzou potřeb

V první řadě musíte vědět, co je cílem spolupráce s koučem, kterého chcete najmout. Vaše cíle mohou být velmi úzké, nebo naopak širší a z toho je třeba vycházet.

Určete si jasná měřítka

Předem si ujasněte, jak budete měřit vliv koučování na jednotlivce, pracovní týmy a případně i celou firmu, je-li vaším cílem zavést tzv. koučovací kulturu.

Zajímejte se o zkušenosti

Žádejte potenciální kouče o to, aby vám doložili, kolik hodin koučování mají za sebou, jakým oblastem se věnovali a s jakými svěřenci pracovali. Zajímejte se také, zda mají zkušenosti z oblasti, v níž působí vaše firma a z firem podobné velikosti. Hodně napoví i odpověď na otázku, zda se dále vzdělávají a jak rozvíjejí své techniky.

Vždy prověřujte reference

Kontaktujte klienty koučů, o kterých uvažujete. Ptejte se na styl jejich práce a zkušenosti u konkrétních typů pozic.

Ověřte si kvalifikaci a členství v profesních organizacích

Absolvování velkého množství kurzů automaticky neznamená, že kouč bude dobrý. Poskytovatelé, u nichž své vzdělání získal, by však měli být důvěryhodní. Na důvěryhodnosti přidá i členství v některé z organizací, například ICF, České asociaci koučů (ČAKO) nebo Evropské rady pro mentoring a koučink (EMCC) pro Českou republiku. S tím jde ruku v ruce dodržování pracovních standardů a etických kodexů. (Etický kodex ICF, etický kodex ČAKO).

Nechte si představit preferovaný styl práce

Každý kouč by vám měl umět jasně popsat a vysvětlit, jak přistupuje ke svým klientům a proč právě tento přístup považuje za nejvhodnější. Zároveň se ujistěte, že je dostatečně pružný a umí flexibilně pracovat s různými přístupy s ohledem na konkrétního klienta.

Vybírejte kouče pro konkrétního zaměstnance nebo tým

Uvědomte si, že zaměstnanec a kouč si musejí vyhovovat po osobní stránce. V případě, že hledáte kouče pro tým, pořádejte skupinové pohovory, abyste si lépe prověřili schopnost kouče pracovat s více lidmi najednou.

-kk-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal