Jak vytvořit kulturu nakloněnou vzdělávání

Za firemní kulturu se obecně považuje kombinace hodnot a očekávání chování. Nebo se dá říci, že je to to, jak se firma chová, když si myslí, že se nikdo nedívá. Pro obchodní firmy může být kultura příznivá vzdělávání konkurenční výhodou.

Proces učení může mít dnes mnoho podob. Může být formální nebo neformální, může sestávat ze školení, nebo může být méně plánovaný. Může se zacílit na větší komunitu nebo na jedinou pozici atp.

Zde je několik tipů, jak podpořit takovou kulturu:

Určete startovací čáru

Jinými slovy - uvědomte si, jak si stojíte v současné době. Začněte sledovat, zda je následující splněno vždy, někdy nebo nikdy. Čím více „vždy“, tím zdravější organizaci vedete.

- úspěch je oslavován,

- z chyb se snažíte poučit, ne jen najít viníka,

- jednotlivec může jednat,

- informace jsou efektivně sdíleny,

- změna i experimentování jsou přijímány pozitivně,

- je snaha řídit stres,

- manažeři aktivně podporují vývoj svých týmů.

Naplánujte kroky

Dalším krokem je přistoupit k naplánování aktivit, které chcete zavést. Použijte mimo své vlastní ideje i následující body jako podporu svých argumentů a udělejte náčrt specifického kontextu vaší firmy pro každý z nich:

- učení podporuje generování lepších nápadů,

- poskytnutím příležitostí pro rozvoj pomáháte náboru i udržení zaměstnanců,

- vzdělávání vede k většímu pracovnímu zanícení a budování týmu,

- efektivnější vzdělávací proces zvyšuje výkonnost.

Pověřte manažery

Pro tuto sféru jsou velmi důležití. Používejte jejich jazyk - slova jako výkonnost, změna, úspěch, řešení problému a konkurence - k popisu toho, jak na vzdělávání záleží. Spolupracujte s nimi na příkladech, kdy učení má praktickou hodnotu pro jejich část organizace. Výsledky sdílejte.

Pověřte jednotlivce

Na zaměstnancích záleží nejvíce. Zapojte přirozenou lidskou touhu po vzdělání. Ukažte jim, jak mohou rozvíjet svůj skrytý talent a učinit osobní i firemní přínos.

Výhled

Berte věc jako dlouhodobou záležitost a vytyčte bližší i vzdálenější cíle. Plán distribuujte informačními firemními kanály a konzultujte.

Zkoušejte různé věci

Povzbuďte k různým aktivitám od využití koučů, sledování něčí práce, akčního učení, hovorů nad obědem, spojení s on-line komunitou atp. Udělejte seznam toho, co pro vaše lidi funguje nejlépe. Přimějte je, aby spolu komunikovali o věcech, které nefungují zcela ideálně.

Měřte, co se bude dít

Najděte jazyk, kterým budete popisovat, co se děje. Například sledujte zlepšení v sebejistotě, chování, zanícení, kreativitě, produktivitě, vztazích atp.

Slavte úspěchy

Nezapomeňte sdílet radost z úspěchů.

Buďte flexibilní

Očekávejte chyby a poučte se z nich – mají vědeckou hodnotu. Zůstaňte vynalézaví a vytrvalí, neboť jak říká psycholog Jean Piaget, být inteligentní znamená „vědět, co dělat, když nevíte, co dělat.“

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management