Jak zapojit vedoucího pracovníka do procesu vzdělávání

Někteří zaměstnanci se chtějí dále vzdělávat, ale jejich vedoucí jim to z mnoha důvodů neumožňují. Článek se zabývá problematikou vzdělávání a podpory zaměstnavatelů a také poskytuje návod, jak zaměstnavatele do procesu vzdělávání efektivně zapojit.

Zaměstnanec, který se chce dále vzdělávat, by se měl také vžít do situace svého šéfa. Je možné, že firma nemá na další vzdělávání svých pracovníků dostatek prostředků, nebo se může obávat toho, že školení a vzdělávání nějak negativně ovlivní výkonnost a časový pracovní plán zaměstnance. Zaměstnavatel se také může obávat toho, že jeho pracovník zkušenosti, získané na školení (případně titul, jde-li o akademické vzdělání) využije v jiném zaměstnání.

Je dobré si se zaměstnavatelem v klidu promluvit a říci mu, že plánované další vzdělávání může výrazně zkvalitnit výkon a úroveň práce. Je vhodné zdůraznit, jak celý proces prospěje organizaci jako celku a jak se dá zaintegrovat do pracovních postupů.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monsterlearning - Informace zejména z oblasti učení, školení a rozvíjení schopností zaměstnanců.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monsterlearning