Jazyky pro zaměstnance můžete mít i zdarma

Znalost cizích jazyků je stále důležitější. Pro zaměstnavatele ale může být překážkou finanční náročnost jazykového vzdělávání zaměstnanců. Od 23. března nicméně mohou získat finanční prostředky na výuku zaměstnanců a náhrady jejich mzdových nákladů po dobu výuky až do výše 100 % celkových nákladů.

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu s názvem Vzdělávejte se! umožňuje zaměstnavatelům získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Žádat o ně mohou na úřadu práce podle místa výkonu práce, nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.

Žádost musí obsahovat relevantní důvody o zapojení zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, vzdělávací kurzy a vybrané vzdělávací instituce, které budou odborný rozvoj zajišťovat. Dále je třeba připojit kalkulaci nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy).

Projekt bude probíhat ve dvou fázích, které na sebe plynule navážou. Přednostně budou čerpány prostředky z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (500 mil. Kč). Ve druhé fázi bude projekt realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (1 mld. Kč). Předpokládaná doba trvání je do 30. června 2011.

-kk-

Zdroj: Naše peníze - ekonomické zpravodajství
Zobrazit přehled článků ze zdroje Naše peníze