Jedinečná Nepustilova metoda nyní i v Praze

Často se nás klienti ptají, zda plánujeme pořádat kurzy Nepustilovou metodou i v Praze.

Buď o naší metodě slyšeli doporučení od známých, nebo v minulosti již absolvovali některý z našich kurzů a rádi by ve studiu dále pokračovali.

Nyní konečně nastal čas, kdy můžeme všem odpovědět: „Ano, kurzy v Praze budou!

Začneme pěkně intenzivně a to hned třemi týdenními kurzy angličtiny.

Od 10.7. se můžete těšit na kurz pro úplné začátečníky, následovat bude od 17.7. kurz pro chronické začátečníky a od 24.7. kurz pro mírně pokročilé.

Výuka v týdenních kurzech probíhá šest dní v týdnu - od pondělí do soboty, osm hodin denně.

Takže pokud v průběhu roku nemáte čas docházet do kurzů a naopak přes prázdniny máte volno, chcete využít svůj čas efektivně a udělat výrazný pokrok ve svých znalostech angličtiny, tak právě pro vás jsou týdenní intenzivní kurzy to pravé.

Jestli přihlášení stále zvažujete, anebo byste se o nás a o metodě nejdříve chtěli dozvědět něco více, tak jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastější otázky o kurzech a o metodě.

Začneme tedy popořadě.

V čem spočívá Nepustilova metoda?

Jde o netradiční metodu rychlého vstupu do jazyka. Metoda využívá největší zbraně dospělých lidí – logické­ho myšlení. Pomocí logického výkladu v tabulkových přehledech dojde k rychlému pochopení celé gramatiky na různých úrovních.

Následně se tyto vědomé poznatky převádějí do podvědomí pomocí propracované­ho a odzkoušeného systému drilových cvičení. Jde o posloupnost česko-anglických vět navzájem velmi podobných, v nichž dochází k pozvolným modifikacím tak, že cvičený jev se postupně zautomatizuje, usadí do podvědomí.

Na rozdíl od tzv. „přímých“ metod má u nás student přesnou vizuální i logickou představu o gramatickém systému a je schopen s pomocí pěti jednoduchých logických kroků vytvořit celé schéma anglické gramatiky slovesa - nikoli mechanicky, ale za pomoci mozku!

Co je tedy cílem metody?

Cílem výuky je co nejrychlejší „vstup“ do jazyka, aby se mohlo pokračovat dalším krokem – četbou a poslechem textů. Díky četbě zjednodušených textů a poslechu si student nejen rozšíří slovní zásobu, ale navíc ho to motivuje k dalšímu studiu.

Následná výuka potom již probíhá na úrovni opravdového jazyka. Nikoli jazyka, kde je pečlivě odpreparováno vše, co není v přítomném čase.

Kdo metodu vymyslel?

Metodu vyvinul v letech 1981–1983 PhDr. Vladimír Nepustil. 

Kdo to vlastně je PhDr. Vladimír Nepustil?

Vladimír Nepustil byl brněnský psycholog a pedagog. Na začátku své kariéry pracoval jako šéf psychologické poradny ve Žďáru nad Sázavou, nicméně po podpisu Charty 77 dostal zákaz psychologické činnosti a začal pracovat v kotelně. Současně si po večerech přivydělával doučováním jazyků.

Paradoxně právě v kotelně se začal věnovat důkladnému studiu jazyků a vytvářet jazykové učebnice. Podle skript začal tajně vyučovat malé skupiny studentů u sebe doma a ověřoval si na nich účinnost své metody.

Velice brzy začali přibývat další a další zájemci, lekce měly až neočekávaný úspěch. Se vzrůstajícím počtem studentů narůstal i počet vyučujících a všechny nové lektory školil PhDr. Nepustil sám.

Bohužel v červenci roku 1995 náhle zemřel na infarkt. Nyní vede Nepustilovu jazykovou školu jeho syn Jiří Nepustil.

Kdo v kurzech vyučuje?

Ve všech gramatických kurzech se setkáte pouze s českými lektory. Vycházíme z toho, že český lektor je schopen nejlépe vnímat specifické problémy českých posluchačů při učení se cizímu jazyku a zohlednit je při výkladu a procvičování. Mimoto je podstatná část hodin věnována drilovým cvičením, která se bez českého mluvčího neobejdou.

Výběr lektorů pro naši školu není jednoduchý, protože se jedná o mimořádně náročný způsob výuky. Lektor musí totiž kromě nezbytných znalostí disponovat i značnou fyzickou vytrvalostí, velkým množstvím energie, pedagogickým talentem, optimistickým přístupem a schopností umět pracovat s lidmi.

Nacházet jedince se všemi těmito vlastnostmi je často velmi složité. Přesto se nám to daří a my jsme rádi, že jste s našimi lektory spokojeni.

To zní opravdu dobře, a kde tedy budou kurzy probíhat?

Výuka bude probíhat na adrese Olšanská 1A, Praha 3 - Žižkov v moderní klimatizované učebně s dobrou dopravní dostupností - pouze 7 minut jízdy z Hlavního nádraží.

Samozřejmě je pro mě důležitá i cena. Kolik týdenní kurz stojí? 

Týdenní intenzivní kurz stojí 4900 kč za 44 hodin. Tedy za jednu hodinu výuky (60 minut) zaplatíte 112 Kč, což je jedna z nejnižších sazeb na trhu.

Chci se přihlásit, kde je to možné?

Přihlásit se můžete na našich webových stránkách https://www.njs.cz/tydenni-kurzy-anglictiny-praha

Před přihlášením určitě doporučujeme udělat si rozlišovací test, který vám pomůže určit vhodnou pokročilost kurzu: https://www.njs.cz/rozlisovaci-testy

Věříme, že nyní jste již pevně rozhodnutí a brzy se uvidíme na některém z našich kurzů.

Máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Veškeré aktuální dění můžete sledovat na www.njs.cz nebo také na našem Facebooku https://www.facebook.com/nepustilova.skola/