Články z oblasti vzdělávání a poradenství

Angličtina s jazykovou školou LITE: V restauraci

Pokud se chystáte do zahraničí, jistě využijete praktický slovníček k tématu Restaurant (Restaurace)…

Angličtina s jazykovou školou LITE: Hotel a cestování

Pokud se chystáte do zahraničí, jistě využijete praktický slovníček k tématu Hotel and Travelling (…

Angličtina s jazykovou školou LITE: Na letišti

Pokud se chystáte cestovat na dovolenou letadlem, pak jistě využijete praktický slovníček k tématu…

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory

Chceme-li vyjádřit množství nebo míru jinak než číslovkou, používáme zájmena mnoho, málo, několik…

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Zájmena jsou slovní druhy, které ve větě zastupují podstatná nebo přídavné jména. Většinou tedy…

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Dnes máme před sebou procvičování anglických předložek in, at a on, které nejčastěji vyjadřují místo…

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Přídavná jména označují vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen. Mnoho z nich je odvozeno od sloves…

Angličtina s Polyglotem – Členy

Angličtina, na rozdíl do češtiny, používá k bližší specifikaci podstatných jmen tzv. členy. Jsou to…

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Infinitiv (česky neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje mluvnické kategorie osoby,…

Výpis 19 z celkem 36