Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 2

Dnes máme před sebou procvičování anglických předložek in, at a on, které nejčastěji vyjadřují místo nebo čas. V češtině je překládáme jako „v“ nebo „na“, použití v angličtině je však složitější. Existuje například řada frázových spojení.

Následující cvičení opět vycházejí z cvičebnice Time to Practice 2 nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Přeložka in

Nejčastěji se vztahuje k prostoru (in the house, in the world). Mezi typická spojení, která do češtiny překládáme „in“ pak patří například in the sky (na obloze) nebo in the tree (na stromě – v koruně stromu).

V časovém významu se předložka in pojí s roky, ročními obdobími, měsíci, týdny a částmi dne s výjimkou noci: in May, in 1996, in the morning (ale at night).

Přeložka on

Nejčastěji vyjadřuje, že se něco nachází na určitém povrchu (on the table, on the wall). Dále se pojí s ulicí, silnicí, řekou, pobřežím apod. (on the road, on the coast) a s prostředky hromadné dopravy (on the bus, on the plane).

V časovém významu se předložka on pojí s daty, dny a částmi dnů s přívlastky (on Monday, on the 4th of July, on Friday night)

Přeložka at

Používá se, když nemluvíme o prostoru ani o ploše, ale o jednom konkrétním bodě nebo určitém celku. Patří sem například zastávky a stanice (at the bus stop, at the airport), budovy a firmy (at the restaurant, at KFC), místa na mapě (at the crossroads) a místa spojená s určitým účelem (at school, at home, at the dentist's).

V časovém významu se předložka at pojí s přesným časem (at 3 p.m., at noon). Další typické vazby jsou at night, at the moment, at the weekend a spojení se svátky, které trvají více než jeden den (at Christmas, at Easter).

In, at, nebo on? Doplňte nejpravděpodobnější předložku.

a) _________Monday
b) _________May
c) _________two o’clock
d) _________1968
e) _________Fridays
f ) _________the weekend
g) _________holiday
h) _________the evening
i) _________midnight
j) _________my birthday
k) _________the holidays
l) _________Wednesday morning
m) _________Christmas
n) _________the New Year
o) _________Easter
p) _________the summer
q) _________the 20th century
r) _________lunchtime
s) _________ten to three
t) _________the 23rd of May
u) _________my free time
v) _________the first day of the month
w)_________ night
x) _________the first week of June

Správné řešení

In, at, nebo on? Doplňte nejpravděpodobnější předložku.

a) _________the kitchen
b) _________the garden
c) _________work all day
d) _________England
e) _________the station
f) _________the floor
g) _________home
h) _________the centre
i) _________room number 27
j) _________school
k) _________today’s menu
l) _________university
m)_________the bedroom
n) _________the television
o) _________the shower
p) _________his bike
q) _________Prague
r) _________the world
s) _________the meeting
t) _________the country [venkov]
u) _________the party [večírek]
v) _________the dark
w)_________the dentist’s
x) _________the ground floor
y) the man _________the photo
z) _________a while

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 2 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Neslovesné jevy a souhrnné testy (Polyglot, 2008) ISBN: 978-80-86195-53-7
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 2

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory