Angličtina s Polyglotem – Členy

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 2

Angličtina, na rozdíl do češtiny, používá k bližší specifikaci podstatných jmen tzv. členy. Jsou to krátká slova, která většinou stojí před podstatným jménem nebo před rozvíjejícím přívlastkem.

Existuje člen neurčitý (indefinite article), určitý (definite article) a nulový (zero article). Právě členy si dnes procvičíme v našich pravidelných cvičeních z anglické gramatiky.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice 2 nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Člen neurčitý má dva tvary: a (před vyslovovanou souhláskou) a an (před vyslovovanou samohláskou). Používá se především, když o nějaké věci mluvíme poprvé. Slouží také jako vyjádření počtu jednoho kusu. Dále se používá u zaměstnání nebo vyjádření, kdo je co (He is a doctor. Lightning McQueen is an animated car.), případně vyjádření množství či frekvence (a few, twice a month). Nepoužívá se ve spojení s podstatnými jmény v množném čísle.

Určitý člen má tvar the. Používá se hlavně, když mluvíme o věcech, které už známe, nebo jsme o nich už mluvili. Dále se používá ve spojení s podstatnými jmény, která označují jedinou věc nebo osobu svého druhu na světě (slunce, královna Velké Británie) nebo v určitém omezeném prostoru (dům, stát apod.). Často se používá také u zeměpisných názvů (názvy států či pohoří složené z více slov nebo v množném čísle – např. the Czech Republic, the Himalayas).

Nulový člen nemá žádný tvar. Používá se, když o něčem mluvíme obecně, a to u podstatných jmen nepočitatelných a počitatelných v množném čísle. Dále je tu řada předložkových vazeb jako by car, at school, in hospital apod. Taktéž názvy (většiny) států a měst v jednotném čísle mají nulový člen.

Doplňte určitý člen tam, kde je to nutné

a) What did you do at______________weekend?
b) How often do you watch______________television?
c) We had______________fish and______________chips, and______________chips were awful.
d) Are you going to______________bed already?
e) Your jumper’s on______________bed, I think.
f) I always sleep badly here._______________bed’s too hard.
g) I usually go by______________bus.
h) And then______________bus was late again.
i)_______________Prague’s buses usually run on time.
j) “Why weren’t you at______________school yesterday?” asked the teacher.
k) I couldn’t live in______________capital.
l) But______________President doesn’t actually live at______________castle, does he?
m) She works somewhere in______________centre.
n) It happened in______________14th century.
o) Martha’s studying______________chemistry.
p) I’d love to learn______________Italian.
q) And______________cake had thirty candles on it.
r) I’m not very good at______________maths.
s) I think it’s______________best not to tell anyone.
t) Is that______________best you can do?
u) What’s______________time?
v) What______________time is it?
w) What______________colour is your car?
x) And______________sky was blue.
y) Yes, they’ve got______________children. Two boys.
z) Martin was still in______________bathroom.

Správné řešení

Rozhodněte, jestli je třeba vložit určitý člen, nebo nikoliv

a) in [ the / – ] north
b) on [ the / – ] Monday
c) on [ the / – ] second Monday of [ the / – ] month
d) in [ the / – ] Netherlands
e) in [ the / – ] Holland
f) in [ the / – ] Ukraine
g) in [ the / – ] European Union
h) in [ the / – ] Europe
i) in [ the / – ] Times
j) in [ the / – ] Alps
k) in [ the / – ] Krkonoše
l) in [ the / – ] Šumava
m) in [ the / – ] Atlantic Ocean
n) in [ the / – ] Regent’s Park
o) on [ the / – ] Mount Everest
p) on [ the / – ] Sněžka
q) on [ the / – ] Christmas Eve
r) at [ the / – ] Easter
s) on [ the / – ] Easter Monday
t) at [ the / – ] Christmas

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 2 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Neslovesné jevy a souhrnné testy (Polyglot, 2008) ISBN: 978-80-86195-53-7
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 2

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory