Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Polyglot: Time to Practise 1

Inverze slovosledu spočívá v postavení slovesa před podmět věty. V angličtině se běžně používá v otázkách se slovesem „být“ (Are you at home?), s modálními slovesy (Can you do it?), se slovesem „mít“ (Has he got a brother?) či s tzv. tázacími dovětky (You are not an actor, are you?).

Používá se také ve vazbách typu so do I (já také) a neither / nor do I (já také ne) v případech, kdy chceme vyjádřit souhlas s kladnou či zápornou větou.

Tyto vazby si dnes zopakujeme v našich pravidelných čtvrtečních cvičeních z anglické gramatiky.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

1. Doplňte so, nebo neither. Přeložte věty do češtiny.

a) But I’m not a very good cook and _____ is he.

b) Ben’s quite tall. And _____ is his sister.

c) Julia’s keen on travelling and _____ is her boyfriend.

d) She’s not interested. And _____ am I.

e) Peter hasn’t got a job. _____ has his wife.

f) I’ve got a lot to do today. _____ have I.

g) We haven’t got any plans and _____ have they.

h) Sandra speaks good Italian and _____ does Bella.

i) Jim doesn’t understand why. And _____ does anyone else.

j) Mum’s watching the telly and ____ is Dad.

k) But I told them. And _____ did you.

l) They didn’t remember much. But _____ did we.

m) She wasn’t listening to us and _____ was he.

n) I just can’t believe it. _____ can I.

o) I have to go now. _____ do I.

Správné řešení

 

4. Vyjádřete shodu pomocí neither.

Vzor: She isn't comfortable. ~ (we) → Neither are we.

a) She isn’t interested. ~ (he) g) Tony can’t explain it. ~ (Jack)

b) The tomatoes aren’t very fresh. ~ (the peppers)

c) Adam hasn’t got his own room. ~ (Martin)

d) That one doesn’t work. ~ (this one)

e) Mary doesn’t want to come. ~ (her parents)

f) I can’t come tomorrow. ~ (I)

h) You don’t have to laugh. ~ (you)

i) They aren’t expecting much. ~ (we)

j) I won’t forget. ~ (I)

k) David didn’t say a word. ~ (Joe)

l) Jen didn’t phone at the weekend. ~ (Rob)

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory